FMIZP logo

FMIZP Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş. 11.06.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Firma Finansal Sağlık Raporu

Genel Finansal Sağlık: Firmanın finansal sağlığı, 2023 ve 2024 yıllarının ilk üç aylık dönemleri arasında önemli ölçüde iyileşme göstermiştir. Toplam varlıklar ve özkaynaklar artış eğilimindedir, bu da firmanın büyümekte olduğunu ve finansal olarak daha güçlü hale geldiğini göstermektedir. Özellikle 2024 yılının ilk üç ayında toplam varlıklar 470 milyon TL'ye ulaşmış, toplam özkaynaklar ise 345 milyon TL seviyesine çıkmıştır.

Nakit Akışları: Firmanın nakit akışları incelendiğinde, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının pozitif olduğu görülmektedir. Bu durum firmanın operasyonlarından düzenli olarak nakit üretebildiğini göstermektedir. Ancak finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit çıkışları dikkat çekicidir. Örneğin, 2024 yılının ilk üç ayında finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit çıkışı yaşanmıştır.

Gelir Tablosu Özeti: Firmanın gelir tablosu verilerine göre, satışların maliyeti yüksek olmasına rağmen brüt kar elde edilmektedir. 2024 yılının ilk üç ayında brüt kar yaklaşık 40 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Genel yönetim giderleri ve pazarlama giderleri gibi operasyonel giderler de kontrol altında tutulmaktadır.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli: Firmanın gelecekteki büyüme potansiyeli oldukça umut vericidir. Toplam kapsamlı gelirdeki artış ve net dönem karındaki yükseliş trendi bu durumu desteklemektedir. Ayrıca firmanın yatırım faaliyetlerinden elde ettiği gelirler de büyüme potansiyeline katkı sağlamaktadır.

Makroekonomik Faktörler: Faiz oranları ve enflasyon gibi makroekonomik faktörler firmanın performansını etkileyebilir. Yüksek faiz oranları borçlanma maliyetlerini artırabilirken, yüksek enflasyon ise maliyetlerin yükselmesine neden olabilir. Ancak firma bu zorluklarla başa çıkabilecek bir yapıya sahiptir.

Sonuç: Firmanın genel finansal sağlığı olumlu yönde ilerlemektedir. Varlıkların ve özkaynakların artışı, pozitif nakit akışları ve düzenli kar elde edilmesi firmayı güçlü kılmaktadır. Gelecekteki büyüme potansiyeli de oldukça yüksektir.

Bu rapor yalnızca analitik bir değerlendirme amacı taşımakta olup yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.