PSDTC logo

PSDTC Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş. 11.06.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Firma Değerlendirme Raporu: PSDTC

Genel Finansal Sağlık

Firmanın finansal sağlığı, son dönemlerde dalgalanmalar göstermektedir. 2023 yılı boyunca firmanın varlıkları ve yükümlülükleri artış eğiliminde olmuştur. Ancak, 2024 yılının ilk çeyreğinde toplam varlıklar ve özkaynaklarda belirgin bir azalma gözlemlenmiştir. Bu durum, firmanın mali yapısında bazı zorluklarla karşılaştığını işaret edebilir.

Nakit Akışları

Firmanın nakit akışlarında da dalgalanmalar mevcuttur. 2023 yılı boyunca işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışları genel olarak pozitif seyrederken, 2024 yılının ilk çeyreğinde negatif bir tablo ortaya çıkmıştır. Bu durum, firmanın operasyonel verimliliğinde düşüş yaşandığını gösterebilir.

Gelir Tablosu Özeti

Firmanın gelir tablosuna bakıldığında, 2023 yılında genel olarak karlılık sağlandığı görülmektedir. Ancak, 2024 yılının ilk çeyreğinde net dönem zararı kaydedilmiştir. Bu zarar, özellikle satışların maliyetinin artması ve genel yönetim giderlerinin yüksek seyretmesi ile ilişkilendirilebilir.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli

Firmanın gelecekteki büyüme potansiyeli konusunda belirsizlikler bulunmaktadır. Makroekonomik faktörler (faiz oranları ve enflasyon gibi) dikkate alındığında, firmanın bu zorlu ekonomik koşullarda nasıl performans göstereceği önemli bir soru işareti oluşturmaktadır. Firmanın finansman gelirleri yüksek seviyelerde olsa da bu durumun sürdürülebilirliği belirsizdir.

Sonuç

Firmanın finansal sağlığına dair değerlendirmeler şu şekilde özetlenebilir:

  • Varlıklar ve Yükümlülükler: Firmanın toplam varlıkları ve yükümlülüklerinde dalgalanmalar mevcut olup, son dönemde azalma eğilimi gözlemlenmiştir.
  • Nakit Akışları: Nakit akışlarında istikrarsızlık söz konusudur; özellikle son dönemde negatif nakit akışı dikkat çekmektedir.
  • Karlılık: Firmanın karlılığı 2023 yılında olumlu seyretmiş ancak 2024'ün ilk çeyreğinde zarar kaydedilmiştir.
  • Büyüme Potansiyeli: Makroekonomik faktörlerin etkisiyle büyüme potansiyeli belirsizlik arz etmektedir.

Bu rapor yalnızca analitik bir değerlendirme amacı taşımaktadır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Yatırım kararlarınızı verirken profesyonel danışmanlardan destek almanız önemlidir.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.