ASGYO logo

ASGYO Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 11.06.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Firma Genel Finansal Sağlık Değerlendirmesi

ASGYO'nun son bilanço verilerine bakıldığında, firmanın finansal sağlığı hakkında genel bir değerlendirme yapmak mümkündür. Firmanın toplam varlıkları ve özkaynakları, dönemler arasında artış göstermiştir. Bu durum, firmanın varlıklarını ve sermayesini artırma konusunda başarılı olduğunu göstermektedir.

Nakit Akışları

Firmanın nakit akışlarına baktığımızda, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının negatif olduğu görülmektedir. Bu durum, firmanın operasyonel faaliyetlerinden yeterli nakit üretemediğini işaret etmektedir. Ancak finansman faaliyetlerinden gelen pozitif nakit akışları bu durumu dengelemeye çalışmaktadır.

Gelir Tablosu Özeti

Firmanın gelir tablosuna bakıldığında, brüt karın dönemler arasında dalgalanmalar gösterdiği görülmektedir. 2023 yılının ilk 9 ayında brüt kar pozitifken, 2024 yılının ilk 3 ayında yine pozitif ancak düşük bir seviyede kalmıştır. Esas faaliyet karı ise genellikle negatif olup, bu da firmanın ana iş kolundaki karlılığının düşük olduğunu göstermektedir.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli

Makroekonomik faktörler göz önünde bulundurulduğunda (faiz oranları ve enflasyon gibi), ASGYO'nun büyüme potansiyeli belirli riskler taşımaktadır. Yüksek faiz oranları ve enflasyon oranları maliyetleri artırabilir ve karlılığı olumsuz etkileyebilir.

Sonuç

ASGYO'nun genel finansal sağlığı incelendiğinde:

  • Toplam varlıklar ve özkaynaklarda artış gözlemlenmiştir.
  • Nakit akışlarında operasyonel zorluklar yaşanmakta ancak finansman faaliyetleri ile desteklenmektedir.
  • Gelir tablosunda esas faaliyet karı genellikle negatif olup, bu durum ana iş kolundaki karlılık sorunlarına işaret etmektedir.
  • Makroekonomik faktörlerin etkisiyle gelecekteki büyüme potansiyeli belirli riskler taşımaktadır.

Bu rapor yalnızca analitik bir değerlendirme amacı taşımakta olup yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.