IDGYO logo

IDGYO Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 10.06.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Firma Finansal Sağlık Raporu: idgyo

Genel Finansal Sağlık Firmanın son dönem finansal verileri incelendiğinde, genel olarak bir zorluk yaşadığı gözlemlenmektedir. 2024 yılının ilk çeyreğinde firmanın toplam varlıkları 350 milyon TL civarındayken, özkaynakları 177 milyon TL seviyesindedir. Bu dönemde firmanın net dönem zararı oldukça yüksek olup yaklaşık 88 milyon TL'dir. Bu durum, firmanın karlılık açısından ciddi sıkıntılar yaşadığını göstermektedir.

Nakit Akışları Firmanın nakit akışlarına bakıldığında, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının negatif olduğu görülmektedir. Özellikle 2023 yılı boyunca işletme faaliyetlerinden sürekli olarak negatif nakit akışı elde edilmiştir. Ancak finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit girişleri sayesinde bu açıklar kapatılmaya çalışılmıştır. Örneğin, 2024 yılının ilk çeyreğinde finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit girişi yaklaşık 55 milyon TL iken, yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit çıkışı yaklaşık 3.5 milyon TL olmuştur.

Gelir Tablosu Özeti Firmanın gelir tablosuna bakıldığında, satışlardan elde edilen gelirlerin maliyetleri karşılamakta yetersiz kaldığı görülmektedir. Örneğin, 2024 yılının ilk çeyreğinde satışların maliyeti gelirlerin neredeyse iki katıdır ve bu da brüt zarar oluşmasına neden olmuştur. Genel yönetim giderleri ve finansman giderleri de dikkate alındığında firmanın esas faaliyet zararı oldukça yüksektir.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli Makroekonomik faktörler dikkate alındığında (faiz oranları ve enflasyon gibi), firmanın gelecekteki büyüme potansiyeli konusunda temkinli olmak gerekmektedir. Yüksek faiz oranları ve enflasyon firmaların maliyetlerini artırmakta ve borçlanma maliyetlerini yükseltmektedir ki bu da firmanın karlılığını olumsuz etkileyebilir.

Sonuç Firmanın mevcut finansal durumu zorlu bir süreçten geçtiğini göstermektedir. Net dönem zararları yüksek seviyelerde olup, işletme faaliyetlerinden elde edilen negatif nakit akışları dikkat çekicidir. Finansman faaliyetlerinden sağlanan kaynaklarla bu açıklar kapatılmaya çalışılsa da sürdürülebilir bir büyüme için daha sağlam adımlar atılması gerekmektedir.

Bu rapor yalnızca analitik bir değerlendirme amacı taşımaktadır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.