ISYAT Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 10.06.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Firma Finansal Sağlık Raporu: İsyat

Genel Finansal Sağlık İsyat firmasının son dönem bilanço verilerine göre, firmanın genel finansal sağlığı karmaşık bir tablo sergilemektedir. Firmanın varlıkları ve özkaynakları artış göstermişken, net dönem karında dalgalanmalar gözlemlenmiştir. 2023 yılının ilk çeyreğinden itibaren varlıklar ve özkaynaklar sürekli olarak artmış, ancak net dönem karı zaman zaman negatif olmuştur.

Nakit Akışları Firmanın nakit akışlarına baktığımızda, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının genellikle pozitif olduğu görülmektedir. Ancak finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları çoğunlukla negatiftir. Bu durum, firmanın borçlanma veya finansman maliyetlerinin yüksek olduğunu işaret edebilir. Yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarında ise belirgin bir artış gözlenmiştir.

Gelir Tablosu Özeti Firmanın gelir tablosuna bakıldığında, satışların maliyetinin yüksek olduğu ve bu durumun brüt karı etkilediği görülmektedir. Genel yönetim giderleri de dikkate alındığında, firmanın esas faaliyet karı genellikle pozitif olsa da net dönem karında dalgalanmalar yaşanmıştır.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli Makroekonomik faktörler (faiz oranları ve enflasyon gibi) dikkate alındığında, firmanın gelecekteki büyüme potansiyeli belirsizlikler içermektedir. Yüksek faiz oranları ve enflasyonun etkisiyle birlikte döviz kurlarındaki dalgalanmalar da firmanın finansal performansını etkilemektedir.

Sonuç İsyat firmasının genel finansal sağlığına baktığımızda:

  • Varlıklar ve özkaynaklarda istikrarlı bir artış gözlemlenmiştir.
  • Nakit akışlarında işletme faaliyetleri pozitif katkı sağlamaktadır.
  • Gelir tablosunda brüt karın yüksek maliyetlerle baskılandığı görülmektedir.
  • Net dönem karında dalgalanmalar mevcuttur.
  • Makroekonomik faktörlerin etkisiyle gelecekteki büyüme potansiyeli belirsizlik taşımaktadır.

Bu rapor yalnızca analitik bir değerlendirme amacı taşımakta olup yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.