TDGYO logo

TDGYO Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 10.06.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Firma Finansal Sağlık Raporu: TDGYO

Genel Finansal Sağlık TDGYO, mali kuruluşlar ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları sektöründe faaliyet göstermektedir. Firmanın son bilanço verilerine göre, 2024 yılının ilk çeyreğinde toplam varlıkları ve özkaynaklarında artış gözlemlenmiştir. Toplam varlıklar 246 milyon seviyesine ulaşmışken, özkaynaklar da benzer şekilde 240 milyon olarak kaydedilmiştir. Bu durum, firmanın finansal sağlamlığını koruduğunu göstermektedir.

Nakit Akışları Firmanın nakit akışlarına baktığımızda, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının negatif olduğu görülmektedir. 2024 yılının ilk çeyreğinde işletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit çıkışı yaklaşık -4.8 milyon olarak gerçekleşmiştir. Bu durum, firmanın operasyonel giderlerinin gelirlerinden daha yüksek olduğunu işaret etmektedir. Ayrıca, finansman ve yatırım faaliyetlerinden de negatif nakit akışları gözlemlenmiştir.

Gelir Tablosu Özeti Firmanın gelir tablosuna bakıldığında, 2024 yılının ilk çeyreğinde brüt karın yaklaşık 4.5 milyon olduğu görülmektedir. Ancak genel yönetim giderleri ve diğer masraflar dikkate alındığında esas faaliyet zararı yaşanmıştır. Yine de net dönem karı pozitif olup yaklaşık 4.8 milyon olarak kaydedilmiştir.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli Makroekonomik faktörler dikkate alındığında (faiz oranları ve enflasyon gibi), firmanın gelecekteki büyüme potansiyeli üzerinde bazı belirsizlikler bulunmaktadır. Faiz oranlarının yüksek seyretmesi borçlanma maliyetlerini artırabilirken, enflasyonun yüksek olması maliyetlerin artmasına neden olabilir.

Sonuç TDGYO'nun finansal sağlığı genel anlamda olumlu bir tablo sergilemektedir; ancak bazı alanlarda dikkat edilmesi gereken noktalar bulunmaktadır:

  • Pozitif Net Dönem Karı: Firma net dönem karında pozitif bir sonuç elde etmiştir.
  • Negatif Nakit Akışları: İşletme ve diğer faaliyetlerden kaynaklanan negatif nakit akışlarına dikkat edilmelidir.
  • Yüksek Genel Yönetim Giderleri: Genel yönetim giderlerinin yüksekliği karlılığı olumsuz etkileyebilir.

Bu rapor yalnızca analitik bir değerlendirme amacı taşımaktadır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.