DOGUB Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 10.06.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Firma Finansal Sağlık Raporu

Genel Finansal Sağlık Dogub firmasının finansal sağlığı, son dönemlerde dalgalı bir seyir izlemektedir. 2024 yılının ilk çeyreğinde firmanın toplam varlıkları ve özkaynakları artış göstermiştir. Ancak, net dönem karında ciddi bir düşüş yaşanmış ve zarar açıklanmıştır. Firmanın borç yükümlülükleri de artış eğilimindedir.

Nakit Akışları Firmanın nakit akışlarına baktığımızda, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının negatif olduğu görülmektedir. Bu durum, firmanın operasyonlarından yeterli nakit yaratamadığını göstermektedir. Ayrıca, yatırım ve finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarında da herhangi bir pozitif hareket gözlemlenmemektedir.

Gelir Tablosu Özeti Firmanın gelir tablosuna göre, 2024 yılının ilk çeyreğinde satışların maliyeti gelirlerden yüksek olmuş ve bu da brüt zarara yol açmıştır. Pazarlama ve genel yönetim giderlerinin de etkisiyle esas faaliyet zararı daha da derinleşmiştir. Finansman giderleri de eklenince net zarar artmıştır.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli Makroekonomik faktörler (faiz oranları ve enflasyon) dikkate alındığında, firmanın gelecekteki büyüme potansiyeli üzerinde baskı oluşturabileceği söylenebilir. Faiz oranlarının yüksek olması borçlanma maliyetlerini artırırken, enflasyonun yüksek seyretmesi maliyetlerin kontrolünü zorlaştırabilir.

Sonuç Dogub firmasının finansal sağlığı şu an için zayıf görünmektedir. Firmanın varlıkları ve özkaynakları artmış olsa da, net dönem karında ciddi düşüşler yaşanmış ve zarar açıklanmıştır. Nakit akışlarındaki olumsuzluklar firmanın operasyonlarını finanse etmekte zorlandığını göstermektedir. Gelir tablosunda brüt karın zarara dönüşmesi dikkat çekicidir.

Bu rapor yalnızca analitik bir değerlendirme amacı taşımaktadır ve yatırım tavsiyesi değildir.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.