JANTS logo

JANTS Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 10.06.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Firma Genel Finansal Sağlık Değerlendirmesi

Firmanın finansal sağlığına genel bir bakış yapıldığında, varlıklarının ve özkaynaklarının zaman içinde artış gösterdiği görülmektedir. 2023 yılının ilk çeyreğinde toplam varlıklar yaklaşık 3.39 milyar TL iken, 2024 yılının ilk çeyreğinde bu rakam yaklaşık 5.72 milyar TL'ye ulaşmıştır. Bu artış, firmanın büyüme potansiyelini ve finansal gücünü göstermektedir.

Özkaynaklar da benzer şekilde artış göstermiştir; 2023 yılının ilk çeyreğinde yaklaşık 2.02 milyar TL olan özkaynaklar, 2024 yılının ilk çeyreğinde yaklaşık 3.95 milyar TL'ye yükselmiştir. Bu durum, firmanın kendi kaynaklarıyla büyüdüğünü ve dış borçlanmaya daha az ihtiyaç duyduğunu işaret etmektedir.

Nakit Akışları

Firmanın nakit akışlarına baktığımızda ise işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının genellikle pozitif olduğu ve firmanın operasyonlarından düzenli olarak nakit üretebildiği görülmektedir. Ancak finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit çıkışları dikkat çekicidir; bu durum firmanın borç geri ödemeleri veya faiz giderleri gibi finansman yükümlülüklerinin yüksek olduğunu gösterebilir.

Örneğin, 2024 yılının ilk çeyreğinde işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışı yaklaşık 299 milyon TL iken, finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit çıkışı yaklaşık -486 milyon TL olmuştur. Bu dengesizlik neticesinde dönem sonu nakit ve nakit benzerlerinde azalma yaşanmıştır.

Gelir Tablosu Özeti

Firmanın gelir tablosuna bakıldığında ise satış gelirlerinin sürekli arttığı gözlemlenmektedir. Örneğin, 2023 yılının tamamında satış geliri yaklaşık 7.54 milyar TL iken, aynı yılın ilk üç ayında bu rakam yaklaşık 850 milyon TL idi. Brüt kar marjı da genellikle olumlu seyretmiş olup firmanın maliyetlerini kontrol altında tutabildiğini göstermektedir.

Ancak pazarlama ve genel yönetim giderleri gibi operasyonel giderlerin de arttığı gözlemlenmiştir ki bu durum karlılığı etkileyebilir.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli

Firmanın gelecekteki büyüme potansiyeline ilişkin değerlendirme yapılırken makroekonomik faktörler de dikkate alınmalıdır. Faiz oranlarının yüksekliği ve enflasyonun etkisiyle maliyetlerin artabileceği ancak döviz kuru avantajıyla ihracat gelirlerinin artabileceği öngörülebilir.

Ayrıca sektör dinamikleri de önemlidir; imalat ve metal eşya makine elektrikli cihazlar sektörü genellikle ekonomik dalgalanmalardan etkilense de uzun vadede istikrarlı bir büyüme potansiyeline sahiptir.

Sonuç

Genel olarak değerlendirildiğinde firma güçlü bir finansal yapıya sahip olup varlıklarını artırarak büyümeye devam etmektedir. Nakit akışlarında bazı dengesizlikler olsa da işletme faaliyetlerinden düzenli olarak pozitif nakit üretebilmektedir. Gelir tablosunda ise satışların sürekli arttığı ve brüt kar marjının olumlu seyrettiği görülmektedir.

Bu rapor yalnızca analitik bir değerlendirme amacı taşımaktadır ve yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.