KRTEK logo

KRTEK Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 10.06.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Firma Finansal Sağlık Raporu

Genel Finansal Sağlık Krtek firmasının finansal durumu, son bilanço verilerine göre değerlendirildiğinde, bazı önemli değişiklikler ve trendler gözlemlenmektedir. Firmanın toplam varlıkları 2023 yılının ilk çeyreğinden itibaren sürekli bir artış göstermiştir. 2024 yılı ilk çeyreğinde toplam varlıklar 2.355 milyar TL'ye ulaşmıştır. Bu artış, firmanın büyüme potansiyeline işaret etmektedir.

Firmanın özkaynakları da benzer bir şekilde artış göstermiştir; 2023 yılının ilk çeyreğinde 420 milyon TL olan özkaynaklar, 2024 yılı ilk çeyreğinde 1.221 milyar TL'ye yükselmiştir. Ancak, bu dönemde net dönem karında ciddi dalgalanmalar yaşanmış ve hatta son dönemde zarar edilmiştir.

Nakit Akışları Firmanın nakit akışlarına bakıldığında, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının dalgalı olduğu görülmektedir. Özellikle son dönemde negatif nakit akışı dikkat çekicidir. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışı -82 milyon TL olarak gerçekleşmiştir ki bu durum firmanın operasyonel verimliliği konusunda soru işaretleri yaratabilir.

Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akışları ise pozitif yönde seyretmiş ve borçlanma yoluyla finansman sağlanmıştır. Ancak bu durum uzun vadede sürdürülebilir olmayabilir ve dikkatle izlenmelidir.

Gelir Tablosu Özeti Krtek firmasının gelir tablosuna bakıldığında, satış gelirlerinde yıllık bazda artış gözlenmektedir. Ancak brüt kar marjı düşüş eğilimindedir ve maliyetlerin kontrol altında tutulması gerekmektedir. Pazarlama ve genel yönetim giderleri de dikkate alındığında, firmanın karlılığını artırmak için maliyet yönetimine daha fazla odaklanması gerektiği açıktır.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli Firmanın gelecekteki büyüme potansiyeli değerlendirildiğinde, sektörün genel dinamikleri ve makroekonomik faktörler dikkate alınmalıdır. Enflasyon oranlarının yüksek olması ve faiz oranlarının artışı gibi makroekonomik unsurlar firmanın maliyetlerini artırabilir ve karlılığı olumsuz etkileyebilir.

Ancak firmanın toplam varlıklarında görülen sürekli artış ve sektördeki konumu göz önüne alındığında, doğru stratejik hamlelerle büyüme potansiyelinin yüksek olduğu söylenebilir.

Sonuç Krtek firmasının finansal sağlığı genel olarak olumlu bir tablo çizmekle birlikte bazı riskler barındırmaktadır:

  • Varlık Artışı: Toplam varlıklarda sürekli bir artış gözlenmiş olup bu durum büyüme potansiyeline işaret etmektedir.
  • Özkaynaklar: Özkaynaklarda da benzer şekilde olumlu bir trend vardır.
  • Nakit Akışı: İşletme faaliyetlerinden elde edilen negatif nakit akışı dikkat çekicidir.
  • Karlılık: Net dönem karında dalgalanmalar yaşanmış olup son dönemde zarar edilmiştir.
  • Makroekonomik Faktörler: Yüksek enflasyon ve faiz oranları gibi unsurlar maliyetleri artırabilir.

Bu rapor yalnızca analitik değerlendirme amacı taşımakta olup yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Yatırım kararlarınızı verirken profesyonel danışmanlardan destek almanız önemlidir.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.