DZGYO logo

DZGYO Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 10.06.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Firma Değerlendirme Raporu: DZGYO

Genel Finansal Sağlık DZGYO, mali kuruluşlar ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları sektöründe faaliyet göstermektedir. Firmanın finansal sağlığına baktığımızda, 2024 yılının ilk çeyreğinde toplam varlıklarının 3 milyar TL'yi aştığını görüyoruz. Bu, bir önceki yılın aynı dönemine göre önemli bir artışa işaret etmektedir. Toplam özkaynaklar da benzer şekilde artış göstererek yaklaşık 2.95 milyar TL seviyesine ulaşmıştır.

Nakit Akışları Firmanın nakit akışlarına baktığımızda, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının pozitif olduğunu ve firmanın operasyonlarından düzenli olarak nakit üretebildiğini görmekteyiz. Ancak yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit çıkışları nedeniyle net nakit değişiminde azalma yaşanmıştır. Örneğin, 2024 yılının ilk çeyreğinde net nakit ve nakit benzerlerindeki azalma yaklaşık 18 milyon TL olmuştur.

Gelir Tablosu Özeti Firmanın gelir tablosuna bakıldığında, 2024 yılının ilk çeyreğinde elde edilen hasılatın yaklaşık 140 milyon TL olduğu görülmektedir. Satışların maliyeti düşüldüğünde brüt kar yaklaşık 50 milyon TL olarak hesaplanmaktadır. Genel yönetim giderleri ve pazarlama giderleri dikkate alındığında esas faaliyet karı ise yaklaşık 31 milyon TL'dir.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli DZGYO'nun gelecekteki büyüme potansiyeli değerlendirildiğinde, firmanın toplam varlıklarında ve özkaynaklarında sürekli bir artış trendi gözlemlenmektedir. Ayrıca firmanın sektördeki konumu ve makroekonomik faktörler (faiz oranları ve enflasyon gibi) dikkate alındığında büyüme potansiyelinin yüksek olduğu söylenebilir.

Sonuç DZGYO'nun finansal sağlığı genel olarak olumlu görünmektedir. Firmanın toplam varlıkları ve özkaynaklarında sürekli bir artış gözlemlenmekte olup, işletme faaliyetlerinden elde edilen düzenli pozitif nakit akışı dikkat çekicidir. Ancak yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan yüksek nakit çıkışları nedeniyle net nakitte azalmalar yaşanmaktadır.

Bu raporda sunulan bilgiler yalnızca analitik değerlendirme amacı taşımaktadır ve herhangi bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.