SANKO logo

SANKO Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş. 10.06.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Firma Değerlendirme Raporu: Sanko

Genel Finansal Sağlık Sanko'nun finansal sağlığı, 2023 ve 2024 yıllarının ilk çeyrek verileri incelendiğinde, bazı dalgalanmalar göstermektedir. Firmanın toplam varlıkları ve özkaynakları artış eğilimindedir. Ancak, net dönem karı açısından bakıldığında, 2023'ün son çeyreğinde elde edilen yüksek karlılığın ardından 2024'ün ilk çeyreğinde bir zarar söz konusudur.

Nakit Akışları Firmanın nakit akışlarına baktığımızda, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının genel olarak pozitif olduğu görülmektedir. Bu durum firmanın operasyonlarını finanse etme kapasitesinin güçlü olduğunu göstermektedir. Özellikle 2024'ün ilk çeyreğinde önemli bir nakit artışı yaşanmıştır. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarında ise dalgalanmalar mevcuttur.

Gelir Tablosu Özeti Sanko'nun gelir tablosu incelendiğinde, satışların maliyetinin yüksek olması nedeniyle brüt kar marjının daraldığı gözlemlenmektedir. Pazarlama ve genel yönetim giderleri de dikkate alındığında, firmanın esas faaliyet karı düşük seviyelerde kalmaktadır. Bununla birlikte finansman gelirlerinin finansman giderlerini aşması olumlu bir göstergedir.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli Firmanın büyüme potansiyeli değerlendirilirken makroekonomik faktörler de göz önünde bulundurulmalıdır. Faiz oranlarının yüksek seyretmesi ve enflasyonun etkisiyle maliyetlerin artması gibi unsurlar firmanın karlılığını olumsuz etkileyebilir. Ancak firmanın toplam varlıklarındaki artış ve güçlü nakit akışı gelecekteki büyüme için umut verici olabilir.

Sonuç Sanko'nun finansal sağlığı genel olarak dengeli görünmekle birlikte bazı zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır:

  • Varlıklar ve Özkaynaklar: Artan varlıklar ve özkaynaklar olumlu bir göstergedir.
  • Net Dönem Karı: 2023 yılında yüksek karlılık elde edilmesine rağmen, 2024 yılının ilk çeyreğinde zarar edilmiştir.
  • Nakit Akışı: İşletme faaliyetlerinden elde edilen güçlü nakit akışı pozitif bir işarettir.
  • Makroekonomik Faktörler: Yüksek faiz oranları ve enflasyon gibi dış etkenler firmanın maliyetlerini artırabilir.

Bu rapor yalnızca analitik bir değerlendirme amacı taşımaktadır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.