AKFGY logo

AKFGY Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 07.06.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Firma AKFGY'nin Finansal Sağlık Raporu

Genel Finansal Sağlık Firma AKFGY, mali kuruluşlar ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları sektöründe faaliyet göstermektedir. Firmanın finansal sağlığı, son dönemdeki bilanço verilerine göre genel olarak olumlu bir seyir izlemektedir. Ancak bazı dönemlerde dalgalanmalar yaşanmıştır.

Nakit Akışları Firmanın nakit akışlarına baktığımızda, 2024 yılının ilk çeyreğinde işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının negatif olduğunu görmekteyiz. Bu durum firmanın operasyonel giderlerinin gelirlerinden fazla olduğunu göstermektedir. Ancak yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan pozitif nakit akışları bu açığı kapatmaya yardımcı olmuştur.

2023 yılı boyunca ise firmanın işletme faaliyetlerinden elde ettiği nakit akışlarının genellikle pozitif olduğu görülmektedir. Özellikle yılın ilk yarısında ve üçüncü çeyrekte güçlü bir nakit akışı sağlanmıştır.

Gelir Tablosu Özeti Firmanın gelir tablosuna bakıldığında, 2024'ün ilk çeyreğinde net dönem kârı elde ettiği görülmektedir. Bu durum firmanın kârlılığını sürdürdüğünü göstermektedir. 2023 yılı boyunca da firma çeşitli dönemlerde kâr elde etmiştir ancak bazı dönemlerde zarar kaydedilmiştir (örneğin, 2023'ün ilk çeyreği).

Brüt kâr marjı genellikle olumlu seyretmiş olup, finansman giderleri ve genel yönetim giderleri gibi kalemler dikkate alındığında net kârlılıkta dalgalanmalar yaşanmıştır.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli Firmanın gelecekteki büyüme potansiyeli değerlendirildiğinde, sektördeki konumu ve mevcut varlık yapısı göz önüne alındığında olumlu bir tablo çizilmektedir. Toplam varlıkların büyük kısmının duran varlıklardan oluşması, firmanın uzun vadede sağlam bir temel üzerine kurulu olduğunu göstermektedir.

Makroekonomik faktörler (faiz oranları ve enflasyon) firmayı etkileyebilecek önemli unsurlar arasında yer almaktadır. Faiz oranlarındaki artışlar borçlanma maliyetlerini yükseltebilirken, enflasyonun yüksek seyretmesi maliyetlerin artmasına neden olabilir.

Sonuç Firma AKFGY'nin finansal sağlığı genel olarak olumlu bir seyir izlemekte olup, bazı dönemlerde dalgalanmalar yaşansa da genel trend pozitiftir. Nakit akışlarında zaman zaman sıkıntılar yaşansa da yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirler bu durumu dengelemeye yardımcı olmuştur. Gelir tablosunda brüt kâr marjı genellikle yüksek seviyelerde seyretmiş olup, net kârlılıkta dalgalanmalar gözlemlenmiştir.

Bu raporda sunulan bilgiler yalnızca analitik değerlendirme amacı taşımakta olup yatırım tavsiyesi değildir.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.