AKSGY logo

AKSGY Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 07.06.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Firma Finansal Sağlık Raporu: AKSGY

Genel Finansal Sağlık AKSGY'nin finansal durumu, son bilanço verilerine göre değerlendirildiğinde, firmanın varlıklarının ve özkaynaklarının artış gösterdiği görülmektedir. Firmanın toplam varlıkları 2023 yılı boyunca düzenli bir artış sergilemiş ve 2024 yılının ilk çeyreğinde de bu trend devam etmiştir. Bu durum, firmanın büyüme potansiyelinin güçlü olduğunu göstermektedir.

Nakit Akışları Firmanın nakit akışlarına baktığımızda, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının pozitif olduğu gözlemlenmektedir. Ancak finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit çıkışları nedeniyle net nakit akışı negatif olmuştur. Bu durum, firmanın borçlanma ve faiz ödemeleri gibi finansman giderlerinin yüksek olduğunu işaret etmektedir.

Gelir Tablosu Özeti Firmanın gelir tablosuna bakıldığında, 2023 yılı boyunca gelirlerde istikrarlı bir artış yaşandığı görülmektedir. 2024 yılının ilk çeyreğinde de bu trend devam etmiş ve brüt kârın arttığı gözlemlenmiştir. Ancak finansman giderlerinin yüksek olması net kârı olumsuz etkilemiştir.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli Makroekonomik faktörler dikkate alındığında (faiz oranları ve enflasyon gibi), firmanın büyüme potansiyeli üzerinde baskı oluşturabilecek unsurlar mevcuttur. Ancak firmanın varlıklarını artırma kapasitesi ve gelirlerini artırma yeteneği göz önünde bulundurulduğunda, uzun vadede olumlu bir büyüme potansiyeline sahip olduğu söylenebilir.

Sonuç AKSGY'nin genel finansal sağlığı olumlu yönde ilerlemektedir. Varlıklarındaki artış ve gelirlerindeki istikrar, firmanın güçlü bir büyüme potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir. Ancak yüksek finansman giderleri dikkat edilmesi gereken önemli bir noktadır.

Bu rapor yalnızca analitik değerlendirme amacı taşımaktadır ve yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.