KRVGD logo

KRVGD Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 06.06.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Genel Finansal Sağlık

KRVGD firmasının finansal sağlığına baktığımızda, 2023 ve 2024 yıllarındaki performansını değerlendirmek önemlidir. Firmanın toplam varlıkları, 2023 yılının başından itibaren sürekli bir artış göstermiştir. İlk çeyrekteki toplam varlıklar yaklaşık 4.6 milyar TL iken, bu rakam 2024'ün ilk çeyreğinde yaklaşık 10.5 milyar TL'ye ulaşmıştır. Bu büyüme, firmanın aktiflerini artırma konusundaki başarısını göstermektedir.

Toplam özkaynaklarda da benzer bir artış gözlemlenmiştir. 2023'ün ilk çeyreğinde yaklaşık 1.8 milyar TL olan özkaynaklar, yıl sonunda yaklaşık 4.3 milyar TL'ye ulaşmış ve 2024'ün ilk çeyreğinde ise yaklaşık 5 milyar TL olmuştur.

Nakit Akışları

Firmanın nakit akışlarına bakıldığında, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının genellikle negatif olduğu görülmektedir. Örneğin, 2023 yılı boyunca işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışı sürekli olarak ekside kalmıştır ve bu durum firmanın operasyonel maliyetlerinin yüksek olduğunu göstermektedir.

Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akışları ise genellikle pozitiftir ve borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri önemli bir rol oynamaktadır. Bu durum, firmanın finansman ihtiyaçlarını borçlanma yoluyla karşıladığını göstermektedir.

Gelir Tablosu Özeti

Firmanın gelir tablosuna baktığımızda, hasılatın her dönem arttığını görmekteyiz. Örneğin, 2023'ün ilk çeyreğinde yaklaşık 1.5 milyar TL olan hasılat, yıl sonunda yaklaşık 8.2 milyar TL'ye ulaşmıştır ve bu trendin devam ettiği görülmektedir.

Brüt kâr da benzer şekilde artmaktadır; ancak pazarlama ve genel yönetim giderleri de yükselmektedir ki bu durum net kâr üzerinde baskı yaratmaktadır.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli

Firmanın gelecekteki büyüme potansiyeline dair olumlu sinyaller bulunmaktadır. Toplam varlıklar ve özkaynaklardaki artış trendi devam etmektedir ki bu da firmanın büyümeye yönelik güçlü adımlar attığını göstermektedir.

Ancak makroekonomik faktörler (faiz oranları ve enflasyon gibi) dikkate alındığında, firmanın finansal yükümlülüklerini yönetmede dikkatli olması gerekmektedir.

Sonuç

KRVDG'nin genel finansal sağlığı olumlu görünmektedir; varlıklar ve özkaynaklardaki artış firmaya güven vermektedir. Ancak işletme faaliyetlerinden elde edilen negatif nakit akışı dikkat çekicidir ve operasyonel maliyetlerin kontrol altında tutulması gerekmektedir.

Bu rapor yalnızca analitik bir değerlendirme amacı taşımaktadır ve yatırım tavsiyesi değildir.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.