EGGUB logo

EGGUB Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. 06.06.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Firma: Eggub

Genel Finansal Sağlık Eggub'un finansal sağlığı, son dönemlerde dalgalanmalar göstermektedir. Firmanın toplam varlıkları ve özkaynakları artış eğiliminde olup, bu durum firmanın büyüme potansiyeline işaret etmektedir. Ancak, net dönem karında belirgin bir düşüş gözlemlenmiştir.

Nakit Akışları Firmanın nakit akışlarına baktığımızda, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının pozitif olduğu görülmektedir. Bu durum firmanın operasyonel olarak güçlü olduğunu göstermektedir. Ancak, finansman ve yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit çıkışları nedeniyle toplam nakit akışı negatif yönde etkilenmiştir.

Gelir Tablosu Özeti Firmanın gelir tablosuna göre, satış gelirlerinde artış yaşanmıştır. Ancak satışların maliyeti de yükselmiş olup, brüt karlılıkta dalgalanmalar gözlemlenmiştir. Genel yönetim giderleri ve finansman giderlerindeki artışlar da dikkate alındığında, net kar marjı olumsuz etkilenmiştir.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli Makroekonomik faktörlerin (faiz oranları ve enflasyon gibi) etkisi altında olan firma için gelecekteki büyüme potansiyeli belirsizlik taşımaktadır. Ancak firmanın varlıklarını artırma eğilimi ve operasyonel gücü dikkate alındığında uzun vadede olumlu bir tablo çizilebilir.

Sonuç Eggub'un genel finansal sağlığı karmaşık bir tablo sunmaktadır. Varlıklar ve özkaynaklarda artış gözlemlenirken, net dönem karındaki düşüş dikkat çekicidir. Nakit akışlarında işletme faaliyetlerinden elde edilen pozitif değerler umut verici olsa da yatırım ve finansman faaliyetlerindeki çıkışlar risk unsuru oluşturmaktadır.

Bu rapor analitik bir değerlendirme amacı taşımakta olup yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.