OYAKC logo

OYAKC Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. 05.06.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Firma Finansal Sağlık Raporu

Genel Bakış Oyakc firmasının finansal sağlığı, son birkaç dönem içerisindeki bilanço verileri kullanılarak değerlendirilmiştir. Firmanın genel performansı, nakit akışları ve gelir tablosu özetleri incelenmiş ve gelecekteki büyüme potansiyeli üzerine yorumlar yapılmıştır.

Finansal Sağlık Firmanın toplam varlıkları 2023 yılı başından itibaren sürekli bir artış göstermiştir. İlk 3 aylık dönemde 12.6 milyar TL olan toplam varlıklar, yıl sonunda 35.4 milyar TL'ye ulaşmış ve 2024 yılının ilk çeyreğinde ise bu rakam 39.5 milyar TL'ye yükselmiştir. Bu artış, firmanın büyüme potansiyelinin yüksek olduğunu göstermektedir.

Toplam özkaynaklar da benzer şekilde artış göstermiştir. 2023 yılı başında 8.4 milyar TL olan özkaynaklar, yıl sonunda 26.7 milyar TL'ye ulaşmış ve 2024 yılı ilk çeyreğinde ise bu rakam 31.4 milyar TL olmuştur.

Nakit Akışları Firmanın nakit akışlarına baktığımızda, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının genellikle pozitif olduğu görülmektedir. Ancak finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit çıkışları dikkat çekicidir; özellikle kredi geri ödemeleri nedeniyle negatif bir trend gözlemlenmektedir.

Özellikle son dönemde (2024 ilk çeyrek), firmanın nakit ve nakit benzerlerindeki net azalış dikkat çekicidir; bu durum firmanın likidite yönetiminde zorluklarla karşılaştığını gösterebilir.

Gelir Tablosu Özeti Firmanın gelir tablosuna baktığımızda, brüt karın her dönem arttığı görülmektedir. Örneğin, 2023 yılı ilk çeyreğinde brüt kar yaklaşık olarak 1.41 milyar TL iken, yıl sonunda bu rakam yaklaşık olarak 9.27 milyar TL'ye ulaşmıştır.

Net dönem karı da benzer şekilde artarak devam etmiştir; ancak enflasyon ve faiz oranlarının etkisiyle finansman giderlerinde de önemli artışlar yaşanmıştır.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli Makroekonomik faktörler dikkate alındığında (faiz oranları ve enflasyon gibi), firmanın gelecekteki büyüme potansiyeli olumlu görünmektedir ancak bazı riskler de mevcuttur:

  • Enflasyon: Yüksek enflasyon oranları maliyetlerin artmasına neden olabilir.
  • Faiz Oranları: Yüksek faiz oranları borçlanma maliyetlerini artırabilir.
  • Döviz Kuru: Dolar/TL paritesindeki dalgalanmalar ithalat maliyetlerini etkileyebilir.

Bu faktörlere rağmen firmanın güçlü özkaynak yapısı ve sürekli artan varlıkları sayesinde uzun vadede sürdürülebilir bir büyüme potansiyeline sahip olduğu söylenebilir.

Sonuç Oyakc firmasının finansal sağlığı genel olarak olumlu bir tablo sergilemektedir. Toplam varlıkların ve özkaynakların sürekli artışı, firmanın sağlam bir finansal yapıya sahip olduğunu göstermektedir. Ancak yüksek enflasyon ve faiz oranlarının yarattığı baskılar nedeniyle likidite yönetimine daha fazla dikkat edilmesi gerekmektedir.

Bu rapor yalnızca analitik bir değerlendirme amacı taşımaktadır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.