ULUSE logo

ULUSE Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. 04.06.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Firma Finansal Sağlık Raporu

Genel Finansal Sağlık Firmanın finansal sağlığı, son dönemlerde dalgalanmalar göstermektedir. 2023 yılının ilk 12 aylık verilerine göre, firmanın toplam varlıkları ve özkaynakları artış göstermiştir. Ancak net dönem karı negatif yönde seyretmektedir, bu da firmanın karlılık açısından zorluklar yaşadığını işaret etmektedir.

Nakit Akışları Firmanın nakit akışlarına baktığımızda, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının negatif olduğu görülmektedir. Bu durum, firmanın günlük operasyonlarını finanse etmekte zorlandığını gösterebilir. Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akışları ise pozitif olup borçlanma yoluyla desteklenmiştir.

Gelir Tablosu Özeti Firmanın gelir tablosuna bakıldığında, satış gelirlerinde genel bir artış gözlemlenmektedir. Ancak satışların maliyeti de yüksek seviyelerde seyretmekte ve bu durum brüt kar marjını olumsuz etkilemektedir. Pazarlama ve genel yönetim giderleri de dikkate alındığında, esas faaliyet karı düşük seviyelerde kalmaktadır.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli Makroekonomik faktörler (faiz oranları ve enflasyon gibi) dikkate alındığında, firmanın gelecekteki büyüme potansiyeli belirsizlikler içermektedir. Faiz oranlarının yüksek olması borçlanma maliyetlerini artırırken, enflasyonun yüksek seyretmesi maliyetleri yükseltmekte ve karlılığı olumsuz etkilemektedir.

Sonuç Firmanın finansal sağlığı karmaşık bir tablo çizmektedir. Toplam varlıklarda ve özkaynaklarda artış olsa da net dönem karındaki düşüş dikkat çekicidir. Nakit akışlarında işletme faaliyetlerinden kaynaklanan negatif değerler firmayı zorlayabilirken, finansman faaliyetlerinden elde edilen pozitif nakit akışı geçici bir rahatlama sağlamaktadır. Gelir tablosunda ise satış gelirleri artsa da maliyetlerin yüksekliği brüt kar marjını baskılamaktadır.

Bu rapor yalnızca analitik bir değerlendirme amacı taşımakta olup yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.