MIATK logo

MIATK Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

MİA TEKNOLOJİ A.Ş. 04.06.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Firma Raporu: Miatk

Genel Finansal Sağlık Miatk firması, teknoloji ve bilişim sektöründe faaliyet göstermektedir. Firmanın finansal sağlığı, son dönemlerde dikkat çekici bir iyileşme göstermiştir. 2023 yılı boyunca kademeli olarak artan toplam varlıklar, 2024 yılının ilk çeyreğinde önemli bir artış kaydetmiştir. Firmanın toplam varlıkları 2023 yılının başında yaklaşık 928 milyon TL iken, 2024 yılının ilk çeyreğinde bu rakam yaklaşık 3.34 milyar TL'ye ulaşmıştır.

Toplam özkaynaklar da benzer şekilde artış göstermiştir ve firmanın borçluluk oranı makul seviyelerde kalmıştır. Bu durum, firmanın güçlü bir sermaye yapısına sahip olduğunu ve dış finansman ihtiyacının düşük olduğunu göstermektedir.

Nakit Akışları Firmanın nakit akışları incelendiğinde, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının genellikle pozitif olduğu görülmektedir. Ancak bazı dönemlerde yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan negatif nakit akışları dikkat çekmektedir. Örneğin, 2023 yılının ikinci yarısında yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan yüksek nakit çıkışlarına rağmen, işletme faaliyetlerinden elde edilen güçlü nakit akışı sayesinde genel nakit durumu dengelenmiştir.

2024 yılının ilk çeyreğinde ise işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışı oldukça yüksek olup (181 milyon TL), bu durum firmanın operasyonel verimliliğinin arttığını göstermektedir.

Gelir Tablosu Özeti Firmanın gelir tablosu incelendiğinde, brüt kar marjının sürekli olarak arttığı gözlemlenmektedir. Örneğin, 2023 yılında brüt kar marjı %50 civarındayken, 2024 yılının ilk çeyreğinde bu oran %86'ya yükselmiştir. Bu durum firmanın maliyet kontrolünü başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğini ve satış gelirlerini artırdığını göstermektedir.

Net dönem karı da benzer şekilde artarak devam etmektedir; özellikle 2024 yılının ilk çeyreğinde net dönem karı yaklaşık 669 milyon TL olarak gerçekleşmiştir ki bu rakam önceki yıllara göre oldukça yüksektir.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli Firmanın büyüme potansiyeli değerlendirildiğinde birkaç önemli faktör öne çıkmaktadır:

  1. Makroekonomik Faktörler: Faiz oranlarının yüksek olması ve enflasyonun artması gibi makroekonomik faktörler dikkate alındığında, firma maliyetlerini etkin bir şekilde yönetebilirse büyümesini sürdürebilir.
  2. Sektörel Dinamikler: Teknoloji ve bilişim sektörü hızlı büyüyen bir sektördür ve Miatk'ın bu sektördeki konumu gelecekte de büyümesine katkıda bulunabilir.
  3. Finansal Performans: Firmanın güçlü finansal performansı ve sağlam özkaynak yapısı gelecekteki yatırımlar için olumlu sinyaller vermektedir.

Sonuç Miatk firmasının genel finansal sağlığı oldukça iyi durumda olup; varlıkların artışı, güçlü özkaynak yapısı ve pozitif nakit akışları ile dikkat çekmektedir. Firma operasyonel verimliliğini artırmış ve maliyet kontrolünü başarılı bir şekilde gerçekleştirmiştir. Gelecekte de büyüme potansiyeline sahip olan firma için makroekonomik koşulların etkisi yakından izlenmelidir.

Bu raporda sunulan bilgiler yalnızca analitik değerlendirme amacı taşımaktadır ve herhangi bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.