SANEL logo

SANEL Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 04.06.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Firma Genel Finansal Sağlığı

Sanel firmasının finansal sağlığını değerlendirdiğimizde, 2023 yılı boyunca önemli değişiklikler ve dalgalanmalar yaşandığını görmekteyiz. Firmanın toplam varlıkları yılın başından itibaren artış göstermiştir. Ancak, bu artışa rağmen firmanın net dönem karı yılın son çeyreğinde negatif bir seyir izlemiştir.

Nakit Akışları

Firmanın nakit akışlarına baktığımızda, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının yıl içinde dalgalandığını görüyoruz. İlk üç aylık dönemde pozitif olan nakit akışı, sonraki dönemlerde azalmıştır. Yılın sonunda ise tekrar pozitif bir seviyeye ulaşmıştır. Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akışları ise genellikle negatif olmuştur, bu da firmanın borçlanma ve finansman giderlerinin yüksek olduğunu göstermektedir.

Gelir Tablosu Özeti

Firmanın gelir tablosuna baktığımızda, 2023 yılı boyunca satışların maliyetinin yüksek olduğu ve brüt kar marjının düşük kaldığı görülmektedir. Pazarlama ve genel yönetim giderleri de dikkate alındığında, firmanın esas faaliyet karı genellikle düşük kalmış veya zarar edilmiştir. Bu durum özellikle yılın son çeyreğinde belirginleşmiş ve net dönem zararı oluşmuştur.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli

Makroekonomik faktörler (faiz oranları ve enflasyon gibi) dikkate alındığında, inşaat sektöründe faaliyet gösteren Sanel firmasının gelecekteki büyüme potansiyeli belirsizlikler içermektedir. Faiz oranlarının yüksek olması borçlanma maliyetlerini artırırken, enflasyonun yüksek seyretmesi maliyetlerin kontrolünü zorlaştırmaktadır.

Sonuç

Sanel firmasının 2023 yılı içerisindeki finansal performansı karmaşık bir tablo sergilemektedir. Toplam varlıklar artarken net dönem karında ciddi dalgalanmalar yaşanmıştır. Nakit akışlarında istikrarsızlık gözlenmiş olup, özellikle finansman faaliyetlerinden kaynaklanan negatif nakit akışları dikkat çekicidir. Gelir tablosunda ise brüt kar marjının düşük olması ve genel giderlerin yüksekliği firmanın karlılığını olumsuz etkilemiştir.

Bu raporda sunulan bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamakta olup yalnızca analitik bir değerlendirme amacı taşımaktadır.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.