POLHO logo

POLHO Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

POLİSAN HOLDİNG A.Ş. 03.06.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Firma Finansal Sağlık Raporu

Genel Bakış Bu rapor, firmanın son bilanço verilerini kullanarak yatırımcılara yönelik hazırlanmıştır. Firmanın genel finansal sağlığı, nakit akışları, gelir tablosu özeti ve gelecekteki büyüme potansiyeli değerlendirilmiştir. Değerlendirmeler yapılırken makroekonomik faktörler dikkate alınmıştır.

Finansal Sağlık Firmanın toplam varlıkları 2023 yılının ilk üç ayından itibaren sürekli bir artış göstermiştir. 2024 yılının ilk üç ayında toplam varlıklar önemli ölçüde artarak yaklaşık 16 milyar TL'ye ulaşmıştır. Bu durum, firmanın büyüme potansiyelinin yüksek olduğunu göstermektedir.

Toplam özkaynaklar da benzer şekilde artış göstermiş ve 2024 yılının ilk üç ayında yaklaşık 13 milyar TL'ye ulaşmıştır. Bu, firmanın güçlü bir sermaye yapısına sahip olduğunu ve finansal olarak sağlam bir durumda olduğunu işaret etmektedir.

Nakit Akışları Firmanın faaliyetlerden elde edilen nakit akışları genellikle pozitif seyretmiştir. Ancak finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit çıkışlarının yüksek olması dikkat çekicidir. Örneğin, 2023 yılı boyunca kredi geri ödemeleri önemli miktarda nakit çıkışı yaratmıştır.

Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları ise genellikle negatif olmuştur. Bu durum, firmanın sürekli olarak yeni yatırımlar yaptığını ve bu yatırımların kısa vadede nakit çıkışı yarattığını göstermektedir.

Gelir Tablosu Özeti Firmanın gelirleri yıllık bazda artış göstermiştir. 2023 yılında elde edilen hasılat yaklaşık 5.6 milyar TL iken, aynı dönemde brüt kar yaklaşık 1.2 milyar TL olmuştur. Ancak net dönem karı dalgalanma göstermiştir; özellikle finansman giderlerinin yüksek olması net karı etkilemiştir.

Pazarlama ve genel yönetim giderleri de dikkate alındığında, firmanın operasyonel maliyetlerini kontrol altında tutmaya çalıştığı görülmektedir.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli Makroekonomik faktörler (faiz oranları ve enflasyon gibi) göz önüne alındığında, firmanın büyüme potansiyeli olumlu değerlendirilebilir. Artan faiz oranlarına rağmen firma özkaynaklarını artırmayı başarmıştır ki bu da gelecekteki büyüme için olumlu bir işarettir.

Ayrıca döviz kurlarındaki değişimler de firmanın finansal performansını etkileyebilir; ancak firma bu durumu yönetebilecek kapasitede görünmektedir.

Sonuç Firmanın genel finansal sağlığı güçlüdür ve büyüme potansiyeli yüksektir. Toplam varlıklar ve özkaynaklardaki artışlar bunu desteklemektedir. Nakit akışlarında bazı dalgalanmalar olsa da genel olarak pozitif bir tablo çizmektedirler.

Bu raporda sunulan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir; yalnızca analitik bir değerlendirme amacı taşımaktadır.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.