RODRG logo

RODRG Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.06.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Firma Finansal Sağlık Raporu

Genel Finansal Sağlık Firma, imalat ve tekstil sektöründe faaliyet göstermektedir. Son verilere göre firmanın toplam varlıkları artış eğilimindedir. 2023 yılının ilk çeyreğinde 68 milyon TL olan toplam varlıklar, 2024 yılının ilk çeyreğinde 133 milyon TL'ye yükselmiştir. Bu artış, firmanın büyüme potansiyelini ve finansal sağlığını olumlu yönde etkilemektedir.

Firmanın özkaynakları da benzer şekilde artış göstermiştir. 2023 yılının ilk çeyreğinde 28 milyon TL olan özkaynaklar, 2024 yılının ilk çeyreğinde yaklaşık 72 milyon TL'ye ulaşmıştır. Bu durum, firmanın sermaye yapısının güçlendiğini göstermektedir.

Nakit Akışları Firmanın nakit akışlarına baktığımızda, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının genel olarak pozitif olduğu görülmektedir. Örneğin, 2023 yılının tamamında işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışı yaklaşık 9 milyon TL iken, aynı dönemde finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit çıkışı olmuştur.

Ancak yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarında dalgalanmalar mevcuttur. Özellikle bazı dönemlerde negatif değerler gözlemlenmiştir ki bu durum firmanın yatırım harcamalarının yüksek olduğunu işaret edebilir.

Gelir Tablosu Özeti Firmanın gelir tablosuna bakıldığında, hasılatın yıllık bazda arttığı görülmektedir. Örneğin, 2023 yılında toplam hasılat yaklaşık olarak 50 milyon TL iken, bu rakamın daha sonraki dönemlerde de artmaya devam ettiği gözlemlenmiştir.

Brüt kar marjı ise dönemsel olarak değişiklik göstermekle birlikte genelde pozitif bir trend izlemektedir. Pazarlama ve genel yönetim giderleri de dikkate alındığında net karlılık üzerinde baskı oluşturabilmektedir.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli Firmanın gelecekteki büyüme potansiyeli değerlendirilirken makroekonomik faktörler de dikkate alınmalıdır. Faiz oranlarının yüksek olması ve enflasyonun etkileri gibi unsurlar firmanın maliyetlerini artırabilir ve karlılığını olumsuz etkileyebilir.

Ancak firma stoklarını etkin bir şekilde yönetmekte olup dönen varlıklarının önemli bir kısmını stoklar oluşturmaktadır. Bu durum talep artışı olduğunda hızlı tepki verebilme kapasitesini artırmaktadır.

Sonuç Firma genel anlamda güçlü bir finansal yapıya sahiptir ve büyüme potansiyeli taşımaktadır. Toplam varlıklar ve özkaynaklardaki artışlar olumlu sinyaller vermektedir ancak pazarlama giderlerinin yüksekliği karlılığı sınırlayabilir. Nakit akışları genelde pozitif olmakla birlikte yatırım harcamaları dikkatle izlenmelidir.

Bu rapor yalnızca analitik bir değerlendirme amacı taşımakta olup yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.