SISE logo

SISE Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. 31.05.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Firma Finansal Sağlık Raporu

Genel Bakış Bu rapor, firmanın son bilanço verilerini kullanarak yatırımcılara yönelik hazırlanmıştır. Firmanın finansal sağlığı, nakit akışları, gelir tablosu ve gelecekteki büyüme potansiyeli değerlendirilmiştir. Değerlendirmeler yapılırken makroekonomik faktörler dikkate alınmış ancak sayısal olarak belirtilmemiştir.

Finansal Sağlık Firmanın toplam varlıkları 2023 yılının ilk çeyreğinde 167 milyar TL iken, 2024 yılının ilk çeyreğinde bu rakam 323 milyar TL'ye yükselmiştir. Bu artış, firmanın varlıklarını önemli ölçüde artırdığını göstermektedir. Toplam özkaynaklar da benzer şekilde artarak 95 milyar TL'den 183 milyar TL'ye çıkmıştır.

Toplam yükümlülükler ise aynı dönemde 72 milyar TL'den 140 milyar TL'ye yükselmiştir. Bu durum, firmanın borçlanma yoluyla büyüdüğünü işaret etmektedir. Ancak özkaynaklardaki artışın daha yüksek olması olumlu bir göstergedir.

Nakit Akışları Firmanın faaliyetlerden elde edilen nakit akışları pozitif seyretmektedir. İlk çeyreklerde sırasıyla yaklaşık 1 milyar TL ve 3 milyar TL seviyelerinde gerçekleşmiştir. Ancak finansman ve yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarının negatif olması dikkat çekicidir.

Nakit ve nakit benzerleri ise dönem sonunda azalmıştır; bu durum firmanın likidite yönetiminde zorluklar yaşadığını gösterebilir.

Gelir Tablosu Özeti Firmanın hasılatı sürekli bir artış trendi göstermektedir. İlk çeyreklerde hasılat sırasıyla yaklaşık 28 milyar TL ve 41 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı da benzer şekilde artmaktadır; bu durum firmanın operasyonel verimliliğinin arttığını göstermektedir.

Ancak pazarlama ve genel yönetim giderlerinin de yüksek olduğu gözlemlenmektedir ki bu durum karlılığı olumsuz etkileyebilir.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli Firmanın büyüme potansiyeli oldukça yüksektir. Varlıkların ve özkaynakların sürekli olarak arttığı görülmektedir. Ancak borçlanma oranlarının da yükseldiği unutulmamalıdır; bu nedenle borç yönetimi kritik öneme sahiptir.

Makroekonomik faktörler (faiz oranları ve enflasyon) dikkate alındığında, firma için risklerin de bulunduğu söylenebilir ancak genel olarak olumlu bir tablo çizilmektedir.

Sonuç Firma genel anlamda güçlü bir finansal yapıya sahiptir ancak bazı alanlarda dikkatli olunması gerekmektedir:

  • Borçlanma oranlarının yüksekliği
  • Pazarlama ve genel yönetim giderlerinin kontrol altında tutulması

Bu rapor yalnızca analitik bir değerlendirme amacı taşımaktadır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.