DOAS logo

DOAS Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. 31.05.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Firma Finansal Sağlık Raporu: DOAS

Genel Bakış DOAS, toptan ve perakende ticaret sektöründe faaliyet göstermektedir. Firmanın finansal sağlığı, son dönemlerdeki bilanço verileri üzerinden değerlendirildiğinde genel olarak olumlu bir tablo çizmektedir. Bu raporda, firmanın varlıkları, özkaynakları, yükümlülükleri ve karlılık durumu gibi temel finansal göstergeleri incelenmiştir.

Varlıklar ve Özkaynaklar Firmanın toplam varlıkları 2024 yılının ilk üç ayında önemli bir artış göstererek 81 milyar TL seviyesine ulaşmıştır. Bu artış, firmanın büyüme potansiyelini ve yatırımcı güvenini yansıtmaktadır. Toplam özkaynaklar da benzer şekilde yükselmiş ve 52 milyar TL'ye ulaşmıştır. Bu durum, firmanın güçlü bir sermaye yapısına sahip olduğunu göstermektedir.

Yükümlülükler Firmanın toplam yükümlülükleri de artış göstermiştir ancak bu artış kontrollü bir şekilde gerçekleşmiştir. Kısa vadeli yükümlülükler 22 milyar TL seviyesindeyken uzun vadeli yükümlülükler yaklaşık 7 milyar TL'dir. Firmanın borç yönetimi stratejisi başarılı görünmektedir.

Nakit Akışı Nakit akışı açısından bakıldığında, firma faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının güçlü olduğu görülmektedir. 2024 yılının ilk üç ayında işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışı yaklaşık 3 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Nakit ve nakit benzerlerinde ise dönem sonunda önemli bir artış gözlemlenmiş ve bu rakam 13 milyar TL'ye ulaşmıştır.

Gelir Tablosu Özeti Firmanın gelir tablosu incelendiğinde, satış gelirlerinin yüksek olduğu görülmektedir. Brüt kar marjı da oldukça tatmin edici seviyelerde olup, net dönem karı yaklaşık 3 milyar TL olarak kaydedilmiştir. Pazarlama ve genel yönetim giderleri kontrol altında tutulmuş olup, finansman giderleri ise makul seviyededir.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli Makroekonomik faktörler dikkate alındığında (faiz oranları ve enflasyon gibi), firmanın gelecekte de büyüme potansiyeline sahip olduğu söylenebilir. Sektördeki rekabet koşulları göz önüne alındığında, DOAS'ın yenilikçi stratejilerle pazar payını artırma olasılığı bulunmaktadır.

Sonuç DOAS'ın finansal sağlığı genel anlamda olumlu bir tablo çizmektedir. Varlıkların artışı, güçlü özkaynak yapısı ve kontrollü borçlanma stratejisi firmanın sağlam temeller üzerinde olduğunu göstermektedir. Nakit akışlarının güçlü olması da likidite risklerini minimize etmektedir.

Bu rapor yalnızca analitik değerlendirme amacı taşımaktadır; yatırım tavsiyesi değildir.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.