TABGD logo

TABGD Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30.05.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Firma Finansal Sağlık Raporu

Genel Finansal Sağlık Firmanın finansal sağlığı, 2024 yılının ilk üç aylık verileri ve 2023 yılının tamamı göz önüne alındığında genel olarak olumlu bir seyir izlemektedir. Firmanın toplam varlıkları 2023 yılı sonunda önemli bir artış göstererek 15 milyar TL seviyesinden 18 milyar TL seviyesine yükselmiştir. Bu artış, firmanın büyüme potansiyelini ve sektördeki güçlü konumunu yansıtmaktadır.

Nakit Akışları Nakit akışlarına bakıldığında, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının pozitif olduğu görülmektedir. Ancak, finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit çıkışları nedeniyle net nakit akışı negatif olmuştur. Bu durum, firmanın borç geri ödemeleri ve diğer finansman giderleri nedeniyle nakit çıkışı yaşadığını göstermektedir.

Gelir Tablosu Özeti Firmanın gelir tablosuna baktığımızda, 2024 yılının ilk üç ayında elde edilen hasılatın yaklaşık 5.7 milyar TL olduğu görülmektedir. Satışların maliyeti ise yaklaşık 4.9 milyar TL olup, brüt kar marjı sağlam bir seviyede kalmıştır. Ancak genel yönetim ve pazarlama giderleri gibi operasyonel giderler dikkate alındığında esas faaliyet karı daha mütevazı bir düzeyde kalmaktadır.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli Firmanın gelecekteki büyüme potansiyeli değerlendirildiğinde, toplam varlıklardaki artış ve sektördeki güçlü konumu olumlu işaretler vermektedir. Makroekonomik faktörler (faiz oranları ve enflasyon) dikkate alındığında firmanın bu zorlu koşullara rağmen büyümeye devam edebilmesi önemli bir başarıdır.

Sonuç Firmanın genel finansal sağlığı olumlu görünmektedir. Toplam varlıklardaki artış ve işletme faaliyetlerinden elde edilen pozitif nakit akışı firmanın güçlü yönlerini ortaya koymaktadır. Ancak finansman faaliyetlerinden kaynaklanan negatif nakit akışı dikkat edilmesi gereken bir noktadır.

Bu rapor yalnızca analitik değerlendirme amacı taşımaktadır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.