GOODY logo

GOODY Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. 30.05.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Firma: Goody

Genel Finansal Sağlık Goody'nin finansal verileri, firmanın son dönemlerde çeşitli zorluklarla karşılaştığını göstermektedir. Firmanın toplam varlıkları ve özkaynakları yıllık bazda artış göstermiş olsa da, net dönem karında dalgalanmalar yaşanmıştır. Özellikle 2024 yılının ilk çeyreğinde net dönem zararı dikkat çekmektedir. Bu durum, firmanın maliyetlerini kontrol altına almakta zorlandığını ve finansman giderlerinin yüksek olduğunu işaret etmektedir.

Nakit Akışları Firmanın nakit akışlarına baktığımızda, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının genellikle pozitif olduğu görülmektedir. Ancak finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit çıkışları ve yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan negatif nakit akışları, firmanın likidite yönetiminde bazı zorluklar yaşadığını göstermektedir. 2024 yılının ilk çeyreğinde nakit ve nakit benzerlerinde azalma gözlemlenmiştir.

Gelir Tablosu Özeti Firmanın gelir tablosuna bakıldığında, satışların maliyetinin oldukça yüksek olduğu ve bu nedenle brüt kar marjının daraldığı görülmektedir. Pazarlama ve genel yönetim giderleri de dikkate alındığında, esas faaliyet karı düşük seviyelerde kalmaktadır. 2023 yılı boyunca brüt karın arttığı ancak net karlılığın düştüğü gözlemlenmiştir.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli Makroekonomik faktörler (faiz oranları ve enflasyon) dikkate alındığında, Goody'nin gelecekteki büyüme potansiyeli belirsizlikler içermektedir. Yüksek faiz oranları ve enflasyonist baskılar, firmanın maliyetlerini artırabilir ve karlılığı olumsuz etkileyebilir. Ancak sektörün dinamikleri göz önüne alındığında (imalat/kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler), uzun vadede talep artışı beklenebilir.

Sonuç Goody'nin mevcut finansal durumu karmaşıktır; varlıklarındaki artışa rağmen karlılık konusunda sıkıntılar yaşamaktadır. Nakit akışlarında dengesizlikler bulunmakta olup, özellikle finansman giderlerinin yüksek olması dikkat çekicidir. Firmanın gelecekteki performansı makroekonomik koşullara bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Bu rapor yalnızca analitik bir değerlendirme amacı taşımakta olup yatırım tavsiyesi değildir.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.