DGGYO logo

DGGYO Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30.05.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Firma Genel Finansal Sağlığı

Dggyo'nun finansal sağlığına baktığımızda, firmanın varlıkları ve özkaynaklarının yıllar içinde arttığını görüyoruz. 2023 yılının ilk çeyreğinde toplam varlıklar yaklaşık 5.1 milyar TL iken, 2024 yılının ilk çeyreğinde bu rakam 11.5 milyar TL'ye ulaşmıştır. Bu artış, firmanın büyüme potansiyelini ve mali gücünü göstermektedir.

Nakit Akışları

Firmanın nakit akışlarına bakıldığında, faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının genellikle pozitif olduğu görülmektedir. Ancak finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları negatif seyretmiştir. Bu durum, firmanın borç geri ödemeleri veya faiz giderleri nedeniyle nakit çıkışı yaşadığını göstermektedir.

Gelir Tablosu Özeti

Firmanın gelir tablosuna baktığımızda, brüt karın dönemler arasında dalgalandığını görmekteyiz. Örneğin, 2023 yılının ilk çeyreğinde brüt kar yaklaşık 67 milyon TL iken, aynı yılın son çeyreğinde bu rakam 463 milyon TL'ye yükselmiştir. Ancak finansman giderlerinin yüksek olması net karı olumsuz etkilemiştir.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli

Dggyo'nun gelecekteki büyüme potansiyeli değerlendirildiğinde, firmanın varlıklarını artırma eğiliminde olduğu ve gelirlerini sürekli olarak artırdığı gözlemlenmektedir. Ancak yüksek finansman giderleri ve makroekonomik faktörler (faiz oranları ve enflasyon gibi) dikkate alındığında, bu büyümenin sürdürülebilirliği konusunda dikkatli olunmalıdır.

Sonuç

Firmanın genel finansal sağlığı olumlu görünmekle birlikte bazı riskler taşımaktadır. Varlıkların ve özkaynakların artışı olumlu bir işaret olsa da yüksek finansman giderleri net karlılığı olumsuz etkileyebilir. Nakit akışlarının pozitif olması ise likidite açısından güven vericidir.

Bu raporda sunulan bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamakta olup yalnızca analitik bir değerlendirme amacı taşımaktadır.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.