AVHOL logo

AVHOL Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 29.05.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Firma Finansal Sağlık Raporu: AVHOL

Genel Finansal Sağlık AVHOL, 2023 yılı boyunca finansal performansında önemli değişiklikler yaşamıştır. Firmanın toplam varlıkları ve özkaynakları yılın başından itibaren istikrarlı bir şekilde artış göstermiştir. Bu durum, firmanın büyüme potansiyeline işaret etmektedir. Ancak, yükümlülüklerin de arttığı gözlemlenmiştir; bu da firmanın borçlanma yoluyla büyümeyi finanse ettiğini göstermektedir.

Nakit Akışları Firmanın nakit akışlarına baktığımızda, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının genellikle pozitif olduğu ancak finansman ve yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit çıkışlarının yüksek olduğu görülmektedir. Özellikle yılın son döneminde nakit ve nakit benzerlerinde ciddi bir azalma yaşanmıştır. Bu durum, firmanın likidite yönetiminde zorluklar yaşadığını gösterebilir.

Gelir Tablosu Özeti 2023 yılı boyunca firmanın gelirleri artmış ancak maliyetler de buna paralel olarak yükselmiştir. Brüt kar marjı düşük kalmış ve finansman giderleri karlılığı olumsuz etkilemiştir. Yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirler ise genel olarak olumlu katkı sağlamıştır.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli AVHOL'un büyüme potansiyeli değerlendirildiğinde, firmanın varlıklarını artırma eğiliminde olduğu görülmektedir. Ancak, borçluluk oranının yüksek olması ve likidite sorunları gelecekteki büyüme için risk oluşturabilir. Makroekonomik faktörler (faiz oranları ve enflasyon gibi) de dikkate alındığında, firma üzerindeki baskılar artabilir.

Sonuç AVHOL'un 2023 yılı finansal performansı incelendiğinde:

  • Varlıkların ve özkaynakların arttığı,
  • Nakit akışlarında dengesizliklerin bulunduğu,
  • Gelirlerin arttığı ancak maliyetlerin de yükseldiği,
  • Borçluluk oranının yüksek olduğu

görülmektedir.

Bu rapor yalnızca analitik bir değerlendirme amacı taşımaktadır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.