ULKER logo

ULKER Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. 29.05.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Firma Adı: Ülker

Genel Finansal Sağlık Ülker, 2024 yılının ilk üç aylık döneminde genel finansal sağlığını korumaya devam etmiştir. Firmanın toplam varlıkları ve özkaynakları artış göstermiştir. Toplam varlıklar 70 milyar TL'nin üzerine çıkarken, özkaynaklar da 23 milyar TL seviyesine ulaşmıştır. Bu durum, firmanın mali yapısının güçlenmeye devam ettiğini göstermektedir.

Nakit Akışları Firmanın nakit akışlarına baktığımızda, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının negatif olduğu görülmektedir. Bu durum, firmanın operasyonel faaliyetlerinden yeterli nakit yaratamadığını işaret etmektedir. Ancak finansman faaliyetlerinden gelen nakit akışları pozitif olup bu açığı kısmen kapatmaktadır. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları ise yine negatif seyretmektedir.

Gelir Tablosu Özeti Ülker'in gelir tablosuna baktığımızda, satış gelirlerinin artmaya devam ettiği görülmektedir. 2024 yılının ilk üç ayında elde edilen hasılat yaklaşık olarak 19 milyar TL'dir. Satışların maliyeti de yüksek olmakla birlikte brüt kar marjı olumlu bir seyir izlemektedir. Ancak finansman giderlerinin yüksek olması net kar üzerinde baskı yaratmaktadır.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli Firmanın gelecekteki büyüme potansiyeline dair değerlendirmelerde bulunurken makroekonomik faktörler de göz önünde bulundurulmalıdır. Faiz oranlarının ve enflasyonun yüksek seyretmesi firmanın maliyetlerini artırabilir ve karlılığı olumsuz etkileyebilir. Ancak Ülker’in güçlü marka değeri ve geniş ürün yelpazesi sayesinde pazar payını koruma ve artırma potansiyeli bulunmaktadır.

Sonuç Ülker'in finansal sağlığı genel olarak olumlu bir görünüm sergilemekte olup, varlıklarını ve özkaynaklarını artırmayı başarmıştır. Ancak işletme faaliyetlerinden elde edilen negatif nakit akışı dikkat edilmesi gereken bir noktadır. Gelir tablosunda ise satışların artması olumlu bir gelişme olmakla birlikte yüksek finansman giderleri net kar üzerinde baskı yaratmaktadır.

Bu rapor yalnızca analitik bir değerlendirme amacı taşımakta olup yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.