TKNSA logo

TKNSA Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 28.05.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Firma: TKNSA

Genel Finansal Sağlık Firmanın finansal sağlığına genel bir bakış yaptığımızda, varlıklarının ve özkaynaklarının yıllar içinde arttığını görüyoruz. 2023 yılı boyunca toplam varlıklar ve özkaynaklar artış göstermiştir. Ancak, 2024 yılının ilk çeyreğinde firmanın net dönem zararı yaşadığı gözlemlenmiştir.

Nakit Akışları Nakit akışlarına baktığımızda, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının negatif olduğu görülmektedir. Bu durum, firmanın operasyonlarından yeterli nakit üretemediğini işaret etmektedir. Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akışları ise genellikle pozitif olup, borçlanma yoluyla finansman sağlandığını göstermektedir.

Gelir Tablosu Özeti Firmanın gelir tablosuna baktığımızda, satışların maliyetinin yüksek olması nedeniyle brüt kâr marjının daraldığı görülmektedir. Pazarlama ve genel yönetim giderleri de dikkate alındığında, esas faaliyet kârı negatif seyretmektedir. 2023 yılında net dönem kârı pozitifken, 2024 yılının ilk çeyreğinde zarar edilmiştir.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli Firmanın büyüme potansiyeli değerlendirildiğinde, stok seviyelerinin yüksek olması dikkat çekicidir. Bu durum talep artışı beklentisi veya satışlarda yavaşlama olarak yorumlanabilir. Ayrıca makroekonomik faktörler (faiz oranları ve enflasyon gibi) firmanın finansal performansını etkileyebilir.

Sonuç Firmanın genel finansal sağlığı karmaşık bir tablo sergilemektedir. Varlıklar ve özkaynaklar artmakta ancak operasyonel nakit akışlarında sıkıntılar yaşanmaktadır. Gelir tablosunda ise brüt kâr marjı daralmaktadır ve esas faaliyetlerden zarar edilmektedir.

Bu rapor yalnızca analitik bir değerlendirme amacı taşımakta olup yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.