MPARK logo

MPARK Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. 28.05.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Firma: mpark

Sektör: Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizmetler / İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmetler


Genel Finansal Sağlık

mpark'ın finansal sağlığı son dönemlerde olumlu bir seyir izlemektedir. Firmanın toplam varlıkları ve özkaynakları artış göstermiştir. 2023 yılının ilk 12 aylık verilerine göre toplam varlıklar 28 milyar seviyesindeyken, 2024 yılının ilk 3 ayında bu rakam yaklaşık 33 milyar seviyesine ulaşmıştır. Bu durum firmanın büyüme potansiyelini ve mali gücünü artırdığını göstermektedir.

Firmanın yükümlülükleri de artış göstermiştir ancak özkaynaklardaki artışla birlikte değerlendirildiğinde, firmanın borçlanma kapasitesinin sağlıklı bir şekilde yönetildiği söylenebilir.

Nakit Akışları

Nakit akışlarına bakıldığında, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının pozitif olduğu görülmektedir. Bu durum firmanın operasyonlarından düzenli olarak nakit üretebildiğini göstermektedir. Ancak finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit çıkışlarının yüksek olması dikkat çekicidir. Özellikle kredi geri ödemeleri ve borçlanmadan kaynaklanan nakit girişlerinin dengelenmesi önemlidir.

2024 yılının ilk çeyreğinde net nakit azalışı yaşanmış olsa da, genel olarak firmanın likidite durumu kontrol altında görünmektedir.

Gelir Tablosu Özeti

Firmanın gelir tablosuna bakıldığında, satışların maliyetinin brüt kara oranla daha düşük olduğu görülmektedir. Bu durum firmanın karlılık oranlarını olumlu etkilemektedir. Örneğin, 2024 yılının ilk çeyreğinde brüt kar yaklaşık 2 milyar seviyesindedir ki bu rakam önceki dönemlerle kıyaslandığında istikrarlı bir büyümeyi işaret etmektedir.

Finansman giderlerinin yüksek olması ise dikkat edilmesi gereken bir diğer noktadır. Yüksek faiz oranları nedeniyle finansman giderleri firmayı zorlayabilir.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli

Makroekonomik faktörler dikkate alındığında (faiz oranları ve enflasyon gibi), mpark'ın gelecekteki büyüme potansiyeli umut verici görünmektedir. Firmanın sektördeki konumu ve sürekli artan varlıkları ile birlikte değerlendirdiğimizde, uzun vadede sürdürülebilir bir büyüme yakalayabileceği söylenebilir.


Sonuç

mpark'ın genel finansal sağlığı olumlu yönde ilerlemekte olup, özellikle varlıklarındaki artış ve operasyonel karlılığı dikkat çekicidir. Ancak yüksek finansman giderleri ve borçlanma stratejilerinin dikkatle yönetilmesi gerekmektedir.

Bu rapor yalnızca analitik bir değerlendirme amacı taşımaktadır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.