TATGD logo

TATGD Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

TAT GIDA SANAYİ A.Ş. 24.05.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Firma: Tat Gıda

Genel Finansal Sağlık Tat Gıda'nın son dönem bilanço verileri incelendiğinde, firmanın finansal sağlığında bazı dalgalanmalar olduğu gözlemlenmektedir. Firmanın toplam varlıkları ve özkaynaklarında artış görülse de, net dönem karında düşüşler yaşanmıştır. Bu durum, firmanın karlılığını etkileyen çeşitli faktörlerin olduğunu göstermektedir.

Nakit Akışları Firmanın nakit akışlarına baktığımızda, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının pozitif olduğu ancak finansman ve yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit çıkışlarının yüksek olduğu görülmektedir. Bu durum, firmanın borç geri ödemeleri ve yatırım harcamaları nedeniyle nakit çıkışlarının arttığını göstermektedir. Özellikle kredi geri ödemeleri ve borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri dikkat çekicidir.

Gelir Tablosu Özeti Firmanın gelir tablosuna bakıldığında, satışların maliyetinin yüksek olması nedeniyle brüt kar marjının düşük kaldığı görülmektedir. Pazarlama ve genel yönetim giderleri de dikkate alındığında, esas faaliyet karı negatif yönde etkilenmiştir. Finansman giderlerinin finansman gelirlerinden fazla olması da net dönem karını olumsuz etkilemiştir.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli Makroekonomik faktörler (faiz oranları ve enflasyon gibi) dikkate alındığında, firmanın gelecekteki büyüme potansiyeli üzerinde baskı oluşturabilecek unsurlar bulunmaktadır. Ancak sektörün dinamikleri ve firmanın stratejik yatırımları göz önüne alındığında, uzun vadede toparlanma potansiyeli mevcuttur.

Sonuç Tat Gıda'nın son bilanço verilerine göre:

  • Firmanın toplam varlıkları artmış ancak net dönem karı düşmüştür.
  • Nakit akışlarında işletme faaliyetlerinden pozitif bir akış varken, finansman ve yatırım faaliyetlerinde negatif bir tablo mevcuttur.
  • Gelir tablosunda satışların maliyeti yüksek olup brüt kar marjı düşük kalmıştır.
  • Makroekonomik koşulların firma üzerinde baskı oluşturduğu gözlemlenmektedir.

Bu rapor yalnızca analitik bir değerlendirme amacı taşımaktadır ve herhangi bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.