SAFKR logo

SAFKR Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 24.05.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Firma Finansal Sağlık Raporu

Genel Finansal Sağlık Firmanın finansal sağlığı, son dönemlerdeki bilanço verilerine bakıldığında genel olarak olumlu bir tablo çizmektedir. Firmanın toplam varlıkları ve özkaynakları artış göstermiştir. Bu durum, firmanın büyüme potansiyeline işaret etmektedir. Ancak, yükümlülüklerin de arttığı gözlemlenmiştir; bu durum dikkatle izlenmelidir.

Nakit Akışları Firmanın nakit akışlarına baktığımızda, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının negatif olduğu görülmektedir. Bu durum, firmanın operasyonel giderlerinin gelirlerinden fazla olduğunu göstermektedir. Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akışları ise pozitif yönde seyretmektedir ki bu da borçlanma yoluyla likidite sağlandığını işaret eder.

Gelir Tablosu Özeti Firmanın gelir tablosuna göre satışlar ve brüt kar artışı gözlemlenmiştir. Ancak pazarlama ve genel yönetim giderleri de önemli ölçüde yükselmiştir. Bu giderler kontrol altına alınmazsa karlılık üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli Makroekonomik faktörler (faiz oranları ve enflasyon gibi) dikkate alındığında, firmanın gelecekteki büyüme potansiyeli karmaşık bir tablo çizmektedir. Yüksek enflasyon ve faiz oranları maliyetleri artırabilirken, döviz kuru dalgalanmaları da finansal performansı etkileyebilir.

Sonuç Firmanın finansal sağlığı genel olarak olumlu bir seyir izlemekte olup varlıklar ve özkaynaklarda artış gözlemlenmiştir. Ancak yükümlülüklerin artışı ve işletme faaliyetlerinden elde edilen negatif nakit akışı dikkat edilmesi gereken noktalardır. Pazarlama ve genel yönetim giderlerinin yüksekliği karlılığı olumsuz etkileyebilir.

Bu rapor yalnızca analitik bir değerlendirme amacı taşımaktadır ve yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.