AFYON logo

AFYON Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. 24.05.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Firma Finansal Sağlık Raporu: Afyon

Genel Bakış Afyon firması, imalat ve taş-toprağa dayalı sektörlerde faaliyet göstermektedir. Firmanın finansal sağlığı, son dönem bilanço verileri üzerinden incelenmiştir. Bu rapor, firmanın genel finansal durumunu ve gelecekteki büyüme potansiyelini değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Finansal Sağlık Firmanın toplam varlıkları 2024 yılının ilk çeyreğinde artış göstermiştir. Toplam varlıklar 5 milyar TL'nin üzerine çıkmıştır. Aynı dönemde özkaynaklar da önemli bir artış kaydederek yaklaşık 4.6 milyar TL'ye ulaşmıştır. Bu durum, firmanın güçlü bir sermaye yapısına sahip olduğunu göstermektedir.

Firmanın yükümlülükleri ise nispeten düşük seviyelerde kalmış ve toplam yükümlülükler yaklaşık 495 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Kısa vadeli yükümlülüklerin büyük kısmını oluşturduğu görülmektedir.

Nakit Akışları Firmanın nakit akışlarına bakıldığında, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının pozitif olduğu görülmektedir. Ancak yatırım ve finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit çıkışları nedeniyle net nakit azalışı yaşanmıştır. Özellikle kredi geri ödemeleri ve borçlanmadan kaynaklanan nakit girişlerinin olmaması bu durumu etkilemiştir.

Gelir Tablosu Özeti 2024 yılının ilk çeyreğinde firma, yaklaşık 548 milyon TL hasılat elde etmiştir. Satışların maliyeti düşüldüğünde brüt kar yaklaşık 63 milyon TL olarak hesaplanmıştır. Genel yönetim giderleri ve pazarlama giderleri dikkate alındığında esas faaliyet karı ise yaklaşık 37 milyon TL olmuştur.

Finansman gelirleri ile birlikte net dönem karı 6.5 milyon TL olarak gerçekleşmiştir ki bu rakam önceki yıllara göre daha düşük bir performansa işaret etmektedir.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli Makroekonomik faktörler (faiz oranları ve enflasyon gibi) dikkate alındığında, firmanın büyüme potansiyeli üzerinde bazı riskler bulunmaktadır. Yüksek faiz oranları borçlanma maliyetlerini artırabilirken, yüksek enflasyon stok maliyetlerini etkileyebilir.

Ancak firmanın güçlü özkaynak yapısı ve pozitif işletme nakit akışı gelecekteki büyüme için olumlu sinyaller vermektedir.

Sonuç Afyon firmasının genel finansal sağlığı olumlu görünmekte olup, güçlü özkaynak yapısı ve pozitif işletme nakit akışı dikkat çekmektedir. Ancak yüksek faiz oranları ve enflasyon gibi makroekonomik faktörler risk unsurları olarak değerlendirilmektedir.

Bu raporda sunulan bilgiler yalnızca analitik bir değerlendirme amacı taşımakta olup yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.