AGHOL logo

AGHOL Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. 24.05.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Firma Finansal Sağlık Raporu: AGHOL

Genel Finansal Sağlık AGHOL, mali kuruluşlar ve yatırım şirketleri sektöründe faaliyet göstermektedir. Firmanın finansal sağlığına baktığımızda, toplam varlıklarının 2023 yılı boyunca düzenli olarak arttığını görüyoruz. 2023 yılının ilk çeyreğinde 196 milyar TL olan toplam varlıklar, yıl sonunda 391 milyar TL'ye ulaşmıştır. 2024 yılının ilk çeyreğinde ise bu rakam 446 milyar TL'ye çıkmıştır. Bu artış, firmanın büyüme potansiyelini ve sektördeki güçlü konumunu göstermektedir.

Toplam özkaynaklar da benzer bir artış trendi sergilemiştir. İlk çeyrekten itibaren sürekli olarak artan özkaynaklar, firmanın finansal sağlamlığını desteklemektedir.

Nakit Akışları Firmanın nakit akışlarına bakıldığında, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının dalgalı bir seyir izlediği görülmektedir. Özellikle 2023 yılının son çeyreğinde işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışı negatif olmuştur. Ancak genel olarak firma, borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri ile likidite sorunlarını aşabilmiştir.

Nakit ve nakit benzerlerindeki değişim de dikkat çekicidir. Yılın başında yaklaşık 36 milyar TL olan nakit ve nakit benzerleri, yıl sonunda yaklaşık 62 milyar TL'ye ulaşmış ancak 2024 yılının ilk çeyreğinde tekrar düşüşe geçerek yaklaşık 58 milyar TL seviyesine gerilemiştir.

Gelir Tablosu Özeti Firmanın gelir tablosuna baktığımızda, satışların maliyetinin yüksek olduğu ve bu durumun brüt kârı etkilediği görülmektedir. Örneğin, 2023 yılında satışların maliyeti sürekli olarak artarken brüt kâr da buna paralel olarak yükselmiştir ancak pazarlama ve genel yönetim giderlerinin yüksek olması net kârlılığı olumsuz etkilemiştir.

Finansman giderleri de dikkate alındığında firmanın esas faaliyet kârı zaman zaman negatif olmuştur. Özellikle son dönemde faiz oranlarının yüksekliği finansman giderlerini artırmış ve bu durum net dönem kârını baskılamıştır.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli Makroekonomik faktörler göz önüne alındığında (faiz oranları ve enflasyon gibi), firmanın gelecekteki büyüme potansiyeli karmaşık bir tablo sergilemektedir. Faiz oranlarının yüksekliği finansman maliyetlerini artırmakta olup bu durum kısa vadede firmanın kârlılığını zorlayabilir. Ancak uzun vadede varlıkların artışı ve özkaynaklardaki güçlenme büyüme potansiyeline işaret etmektedir.

Sonuç AGHOL'un finansal sağlığı genel anlamda olumlu bir görünüm sergilemekte olup varlıklarda ve özkaynaklarda sürekli bir artış gözlemlenmektedir. Ancak yüksek faiz oranları nedeniyle finansman giderlerinin yükselmesi net dönem kârını baskılamaktadır. Nakit akışlarında dalgalanmalar olsa da firma borçlanma yoluyla likidite sorunlarını çözebilmiş görünmektedir.

Bu rapor yalnızca analitik değerlendirme amacı taşımakta olup yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.