NTHOL logo

NTHOL Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

NET HOLDİNG A.Ş. 21.05.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

nthol Firması Yatırımcı Raporu

Genel Finansal Sağlık nthol firmasının son bilanço verileri incelendiğinde, firmanın genel finansal sağlığında belirgin değişiklikler gözlemlenmektedir. Firmanın toplam varlıkları ve özkaynakları yıllık bazda artış göstermiştir. Ancak, çeyreklik dönemlerde dalgalanmalar yaşanmıştır. Özkaynakların artması, firmanın sahip olduğu net değerin yükseldiğini göstermektedir.

Nakit Akışları Firmanın nakit akışlarına bakıldığında, faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının olumlu yönde seyrettiği görülmektedir. Ancak, finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit çıkışları dikkat çekicidir. Bu durum, firmanın borç ödeme yükümlülüklerinin arttığını işaret etmektedir. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarında ise azalışlar mevcuttur.

Gelir Tablosu Özeti Firmanın gelir tablosuna göre, satış gelirlerinde yıllık bazda bir artış gözlemlenmiştir. Ancak çeyreklik dönemlerde dalgalanmalar yaşanmıştır. Satışların maliyeti de benzer şekilde dalgalanma göstermiştir. Brüt kar marjı ise genel olarak pozitif seyretmiştir ancak finansman giderlerinin yüksek olması net kar üzerinde baskı yaratmıştır.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli nthol firmasının gelecekteki büyüme potansiyeli değerlendirildiğinde, makroekonomik faktörlerin (faiz oranları ve enflasyon gibi) etkisinin önemli olduğu görülmektedir. Faiz oranlarının yüksek seyretmesi borçlanma maliyetlerini artırabilirken, enflasyonun yüksek olması maliyetleri artırarak karlılığı olumsuz etkileyebilir.

Sonuç nthol firması genel olarak güçlü bir finansal yapıya sahiptir ancak bazı göstergelerde dalgalanmalar ve durağanlıklar mevcuttur:

  • Toplam varlıklar ve özkaynaklarda yıllık bazda artış.
  • Nakit akışlarında faaliyetlerden gelen pozitif katkılar.
  • Gelir tablosunda brüt karın pozitif seyri.
  • Finansman giderlerinin yüksekliği net kar üzerinde baskı oluşturmakta.

Bu rapor yalnızca analitik bir değerlendirme amacı taşımaktadır ve yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.