ESCAR Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş. 21.05.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Firma Adı: Escar

Sektör: İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri / Kiralama ve Leasing Faaliyetleri


Genel Finansal Sağlık

Firmanın finansal sağlığı, son yıllık veriler incelendiğinde genel olarak olumlu bir seyir izlemektedir. Toplam varlıklar ve özkaynaklarda önemli artışlar gözlemlenmiştir. Ancak, toplam yükümlülüklerde de belirgin bir artış söz konusudur. Bu durum, firmanın büyüme sürecinde borçlanma yoluna gittiğini göstermektedir.

Nakit Akışları

Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları güçlüdür ve işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarında sürekli bir artış görülmektedir. Ancak, yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit çıkışları dikkat çekicidir. Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarında ise dalgalanmalar mevcuttur.

Gelir Tablosu Özeti

Firmanın gelir tablosu incelendiğinde, hasılatta düzenli bir artış olduğu görülmektedir. Brüt kar marjı da olumlu yönde seyretmektedir. Ancak, finansman giderlerinin yüksekliği net dönem karını olumsuz etkilemektedir. Pazarlama ve genel yönetim giderleri kontrol altında tutulmuş gibi görünse de bu kalemlerdeki harcamaların da arttığı gözlemlenmiştir.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli

Firmanın gelecekteki büyüme potansiyeli oldukça yüksek görünmektedir. Toplam varlıklardaki artış ve net dönem karındaki iyileşmeler bu durumu desteklemektedir. Ancak, makroekonomik faktörler (faiz oranları ve enflasyon) dikkate alındığında firmanın borçlanma maliyetlerinin yükselebileceği unutulmamalıdır.


Sonuç

Escar'ın finansal sağlığı genel olarak olumlu değerlendirilmektedir:

  • Toplam Varlıklar: Artmış
  • Özkaynaklar: Artmış
  • Net Dönem Karı: Artmış
  • Nakit Akışı: Güçlü

Ancak:

  • Toplam Yükümlülükler: Artmış
  • Finansman Giderleri: Yüksek

Bu raporda sunulan bilgiler yalnızca analitik değerlendirme amacı taşımaktadır ve yatırım tavsiyesi değildir.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.