YONGA logo

YONGA Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 21.05.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Yonga Firması Finansal Değerlendirme Raporu

Genel Finansal Sağlık Yonga firmasının finansal sağlığı, son dönemlerde dalgalanmalar göstermektedir. 2022 yılındaki olumlu performansın ardından, 2023 yılında belirgin bir finansal zorluk yaşandığı gözlemlenmektedir. Firmanın toplam varlıkları ve özkaynakları 2023 yılında önemli ölçüde artış göstermiştir ancak bu artışın büyük kısmı borçlanma yoluyla gerçekleşmiştir.

Nakit Akışları Firmanın nakit akışlarına baktığımızda, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının dönemler arasında dalgalandığını görmekteyiz. İlk 6 aylık dönemde negatif olan işletme faaliyetlerinden nakit akışı, yılın tamamında pozitife dönmüştür. Ancak genel olarak finansman ve yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit çıkışları devam etmektedir.

Gelir Tablosu Özeti Firmanın gelir tablosuna göre, 2022 yılında yüksek bir karlılık görülmekteydi. Ancak 2023 yılına gelindiğinde firmanın net dönem karı ciddi bir şekilde azalmıştır ve zarar açıklanmıştır. Satışların maliyetinin artması ve brüt kar marjının düşmesi bu duruma katkıda bulunmuştur.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli Makroekonomik faktörler (faiz oranları ve enflasyon gibi) dikkate alındığında, Yonga firmasının gelecekteki büyüme potansiyeli belirsiz görünmektedir. Artan faiz oranları ve enflasyon baskısı firmanın maliyetlerini artırabilirken, döviz kuru dalgalanmaları da finansal istikrarı olumsuz etkileyebilir.

Dönemler Arası Finansal Göstergelerdeki Değişimler

  • Toplam Varlıklar: İlk 12 aylık dönemde önemli bir artış gözlemlenmiştir.
  • Toplam Özkaynaklar: Yıllık bazda artmış ancak çeyreklik bazda durağan kalmıştır.
  • Stoklar: Çeyreklik bazda azalış göstermiştir.
  • Toplam Yükümlülükler: Hem yıllık hem de çeyreklik bazda artmıştır.
  • Net Dönem Karı: Yıllık bazda ciddi bir azalış yaşanmış ve zarar edilmiştir.
  • Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları: Çeyreklik bazda düzelmiş ancak yıllık olarak hala düşük seviyededir.

Sonuç Yonga firmasının finansal sağlığı son dönemde zayıflamıştır. Artan yükümlülükler ve düşen karlılık firmayı zor durumda bırakmaktadır. Nakit akışı yönetimi konusunda iyileştirmeler yapılması gerekmektedir. Makroekonomik koşulların da etkisiyle firmanın gelecekteki büyüme potansiyeli belirsizdir.

Bu rapor yalnızca analitik değerlendirme amacı taşımaktadır ve yatırım tavsiyesi değildir.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.