KLRHO logo

KLRHO Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

KİLER HOLDİNG A.Ş. 21.05.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Firma Finansal Sağlık Raporu: KLRHO

Genel Değerlendirme KLRHO, mali kuruluşlar ve yatırım şirketleri sektöründe faaliyet göstermektedir. Firmanın finansal sağlığı, son dönemlerdeki bilanço verileri üzerinden değerlendirilmiştir. Bu rapor, firmanın genel finansal durumu, nakit akışları, gelir tablosu özeti ve gelecekteki büyüme potansiyelini ele almaktadır.

Finansal Sağlık Firmanın toplam varlıkları 2023 yılı boyunca artış göstermiştir. İlk 12 aylık verilere göre toplam varlıklar 32 milyar TL seviyesine ulaşmıştır. Bu durum, firmanın büyüme potansiyeline işaret etmektedir. Ancak, toplam yükümlülükler de aynı dönemde artış göstermiştir ve bu durum dikkatle izlenmelidir.

Toplam özkaynaklarda da benzer bir artış gözlemlenmiştir; ilk 12 aylık dönemde 21 milyar TL'ye ulaşmıştır. Bu gösterge firmanın sağlam bir sermaye yapısına sahip olduğunu göstermektedir.

Nakit Akışları Faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarında dalgalanmalar yaşanmıştır. İlk 12 aylık dönemde faaliyetlerden elde edilen nakit akışı yaklaşık olarak 1 milyar TL olmuştur. Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akışı ise pozitif yönde seyretmiş ve yaklaşık olarak 1 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarında ise azalış gözlemlenmiştir; bu durum firmanın yatırım harcamalarının yüksek olduğunu göstermektedir.

Gelir Tablosu Özeti Firmanın gelir tablosuna baktığımızda, hasılatın yıl boyunca arttığını görmekteyiz. İlk 12 aylık dönemde hasılat yaklaşık olarak 3 milyar TL'ye ulaşmıştır. Satışların maliyeti de aynı şekilde artmış ve brüt kar marjında dalgalanmalara neden olmuştur.

Net dönem karı ise ilk çeyrekten itibaren sürekli bir artış trendi göstermiştir ve yıl sonunda yaklaşık olarak 4 milyar TL seviyesine ulaşmıştır.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli Makroekonomik faktörler (faiz oranları ve enflasyon gibi) dikkate alındığında, firmanın büyüme potansiyeli olumlu görünmektedir ancak dikkatli olunması gereken bazı risk faktörleri bulunmaktadır:

  • Faiz oranlarının yüksek olması borçlanma maliyetlerini artırabilir.
  • Enflasyonun yüksek seyretmesi operasyonel maliyetleri etkileyebilir.
  • Döviz kurlarındaki dalgalanmalar finansal sonuçlara etki edebilir.

Sonuç KLRHO'nun genel finansal sağlığı olumlu görünmektedir ancak bazı göstergelerde dalgalanmalar mevcuttur. Toplam varlıklar ve özkaynaklardaki artışlar firmanın güçlü bir sermaye yapısına sahip olduğunu gösterirken, yükümlülüklerdeki artış dikkatle izlenmelidir. Nakit akışlarında yaşanan dalgalanmalar yatırımcılar için önemli bir uyarıdır.

Bu raporda sunulan bilgiler yalnızca analitik değerlendirme amacı taşımaktadır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.