RALYH logo

RALYH Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 21.05.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Firma Finansal Sağlık Raporu

Genel Finansal Sağlık Firma, 2023 yılı boyunca finansal göstergelerinde belirgin bir büyüme göstermiştir. Toplam varlıklar ve özkaynaklarda sürekli bir artış yaşanmıştır. Bununla birlikte, toplam yükümlülükler de artış göstermiştir. Bu durum, firmanın büyüme sürecinde borçlanma yoluna gittiğini işaret etmektedir.

Nakit Akışları Firmanın nakit akışları incelendiğinde, faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının pozitif olduğu görülmektedir. Ancak yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit çıkışları olmuştur. Bu durum, firmanın gelecekteki büyüme potansiyeline yönelik yatırımlar yaptığını göstermektedir. Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akışları ise genel olarak pozitiftir ve bu da firmanın borçlanma kapasitesinin iyi olduğunu işaret etmektedir.

Gelir Tablosu Özeti Firmanın gelir tablosunda net dönem karı ve brüt kar sürekli olarak artmıştır. Satışların maliyeti ile karşılaştırıldığında, gelirlerdeki artışın daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Genel yönetim giderleri ve finansman giderleri kontrol altında tutulmuş olup, bu da firmanın operasyonel verimliliğini artırmaktadır.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli Makroekonomik faktörler dikkate alındığında (faiz oranları ve enflasyon gibi), firma gelecekte de büyüme potansiyeline sahiptir. Firmanın yaptığı yatırımlar ve pozitif nakit akışı bunu desteklemektedir.

Dönemler Arası Değişimler

  • Toplam Varlıklar: İlk 12 aylık dönemde 2,501,645,493 TL'ye ulaşarak önemli bir artış göstermiştir.
  • Toplam Özkaynaklar: Yıllık bazda ciddi bir yükselişle 1,296,066,419 TL'ye ulaşmıştır.
  • Stoklar: Hafif dalgalanmalar göstererek yıl sonunda 15,737,472 TL olmuştur.
  • Toplam Yükümlülükler: Artarak 1,205,579,074 TL'ye ulaşmıştır.
  • Net Dönem Karı: Yıl boyunca sürekli artmış ve son dönemde 378,654,427 TL olmuştur.
  • Hasilat (Gelir): Sürekli bir yükselişle yıl sonunda 2 milyar TL'nin üzerine çıkmıştır.
  • Brüt Kar: Artarak yıl sonunda 683 milyon TL seviyesine gelmiştir.

Sonuç Firmanın genel finansal sağlığı olumlu yönde ilerlemektedir. Toplam varlıklar ve özkaynaklarda önemli artışlar yaşanırken; net dönem karı da sürekli olarak yükselmektedir. Nakit akışı pozitif seyretmekte olup; yapılan yatırımlar gelecekteki büyüme potansiyelini desteklemektedir.

Bu raporda sunulan bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamakta olup yalnızca analitik değerlendirme amacıyla hazırlanmıştır.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.