OZRDN logo

OZRDN Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

ÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ A.Ş. 21.05.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Firma Finansal Sağlık Raporu

Genel Finansal Sağlık Firmanın finansal sağlığı, son dönem verilerine göre genel olarak olumlu bir seyir izlemektedir. Firmanın toplam varlıkları ve özkaynakları yıllık bazda artış göstermiştir. Bu durum, firmanın büyüme potansiyelini ve finansal sağlamlığını işaret etmektedir. Ancak, toplam yükümlülüklerdeki artış da dikkat çekicidir ve bu durum firmanın borçlanma seviyesinin arttığını göstermektedir.

Nakit Akışları Firmanın nakit akışlarına baktığımızda, faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının düzenli bir şekilde arttığını görmekteyiz. Bu durum, firmanın operasyonel faaliyetlerinin güçlü olduğunu ve sürekli nakit üretebildiğini göstermektedir. Ancak, finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit çıkışlarının da arttığı gözlemlenmiştir. Bu durum borç geri ödemeleri ve faiz giderlerinin yükseldiğini işaret etmektedir.

Gelir Tablosu Özeti Firmanın gelir tablosuna bakıldığında, hasılatın yıllık bazda önemli ölçüde arttığı görülmektedir. Satışların maliyetindeki artışa rağmen brüt kar marjı korunmuş ve hatta iyileşmiştir. Pazarlama ve genel yönetim giderleri de artmış olmakla birlikte, net dönem karı pozitif yönde ilerlemeye devam etmiştir.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli Firmanın gelecekteki büyüme potansiyeli oldukça umut verici görünmektedir. Toplam varlıklar ve özkaynaklardaki artış trendi devam etmekte olup, bu durum firmanın yatırım yapma kapasitesinin yüksek olduğunu göstermektedir. Ayrıca, araştırma ve geliştirme harcamalarının düzenli olarak yapılması da inovasyon odaklı bir büyüme stratejisinin benimsendiğini işaret etmektedir.

Makroekonomik Faktörler Faiz oranları ve enflasyon gibi makroekonomik faktörler dikkate alındığında, firmanın bu değişkenlere karşı duyarlı olduğu görülmektedir. Yüksek enflasyon oranları maliyetleri artırabilirken, yüksek faiz oranları borçlanma maliyetlerini yükseltebilir.

Sonuç: Firmanın Finansal Sağlığı Değerlendirmesi Genel olarak firma güçlü bir finansal performans sergilemektedir:

  • Toplam Varlıklar: Artmıştır.
  • Özkaynaklar: Artmıştır.
  • Net Dönem Karı: Artmıştır.
  • Nakit Akışı: Faaliyetlerden elde edilen nakit akışı güçlüdür ancak finansman faaliyetlerinden kaynaklanan çıkışlar dikkat çekicidir.

Bu rapor yalnızca analitik değerlendirme amacı taşımaktadır; yatırım tavsiyesi değildir.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.