AKYHO logo

AKYHO Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 21.05.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Firma Finansal Sağlık Raporu

Genel Değerlendirme

Akyho firmasının son bilanço verilerini incelediğimizde, firmanın finansal sağlığı ve performansı hakkında genel bir değerlendirme yapabiliriz. Bu rapor, firmanın 2022 ve 2023 yıllarındaki çeşitli dönemlerdeki finansal göstergelerini karşılaştırarak büyük resmi ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Nakit Akışları

Firmanın nakit akışları incelendiğinde, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının sürekli olarak negatif olduğu görülmektedir. Bu durum, firmanın operasyonlarından yeterli nakit üretemediğini göstermektedir. Ayrıca, yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarının da genellikle negatif olması, firmanın yatırımlarından beklenen getiriyi elde edemediğini işaret etmektedir.

Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akışları ise pozitif seyretmektedir. Bu durum, firmanın borçlanma yoluyla likidite sağlamaya çalıştığını göstermektedir. Ancak bu strateji sürdürülebilir olmayabilir ve uzun vadede finansal riskler yaratabilir.

Gelir Tablosu Özeti

Firmanın gelir tablosuna baktığımızda, satışların maliyetinin yüksek olduğu ve brüt karın düşük kaldığı gözlemlenmektedir. Genel yönetim giderleri ve pazarlama giderlerinin de yüksek olması nedeniyle net dönem karı sürekli olarak negatiftir. Bu durum, firmanın karlılık açısından zorlandığını göstermektedir.

Özellikle 2023 yılının ilk 12 aylık verilerine göre net dönem zararı artmıştır. Ayrıca esas faaliyet karı da sürekli olarak negatiftir ki bu da firmanın ana iş kolunda karlılık sağlayamadığını gösterir.

Toplam Varlıklar ve Yükümlülükler

Firmanın toplam varlıklarında belirgin bir artış gözlemlenmiştir; ancak bu artışın büyük kısmı duran varlıklardan kaynaklanmaktadır. Dönen varlıklar ise nispeten durağan kalmıştır. Toplam yükümlülüklerde de artış gözlemlenmiş olup özellikle kısa vadeli yükümlülüklerin arttığı dikkat çekmektedir.

Bu durum, firmanın likidite riskini artırmakta ve kısa vadeli borçlarını ödemekte zorlanabileceğine işaret etmektedir.

Makroekonomik Faktörler

Faiz oranları ve enflasyon gibi makroekonomik faktörlerin yüksek seviyelerde seyretmesi, firmaların finansal performansını olumsuz etkileyebilir. Özellikle faiz oranlarının yüksek olması borçlanma maliyetlerini artırırken enflasyonun yüksek olması maliyetleri yükseltebilir.

Sonuç

Akyho firmasının genel finansal sağlığına baktığımızda birkaç önemli noktayı vurgulamak gerekmektedir:

  • Nakit Akışı: İşletme faaliyetlerinden elde edilen negatif nakit akışı sürdürülebilir değildir.
  • Karlılık: Net dönem zararı sürekli artmakta olup esas faaliyet karı negatiftir.
  • Varlıklar ve Yükümlülükler: Toplam varlıklar artsa da dönen varlıkların durağan kalması likidite riskini artırmaktadır.
  • Makroekonomik Etkiler: Yüksek faiz oranları ve enflasyon firmayı olumsuz etkilemektedir.

Bu raporda sunulan bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamakta olup yalnızca analitik bir değerlendirme amacı taşımaktadır.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.