FZLGY Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 20.05.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Firma: FZLGY

Genel Finansal Sağlık FZLGY'nin finansal sağlığı, dönemler arası finansal göstergeler incelendiğinde değişkenlik göstermektedir. Toplam varlıklar ve özkaynaklarda artış gözlemlenmiş olsa da, bazı göstergelerde durağanlık veya dalgalanma yaşandığı görülmektedir.

Nakit Akışları Firmanın nakit akışları, faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarında azalış göstermektedir. İlk 12 aylık dönemde faaliyetlerden elde edilen nakit akışı negatif yönde seyretmiştir. Finansman faaliyetlerinden gelen nakit akışları ise pozitif bir eğilim sergilemiştir.

Gelir Tablosu Özeti Firmanın gelir tablosunda, hasılatta artış gözlemlenmesine rağmen satışların maliyeti de yükselmiştir. Bu durum brüt karın dalgalanmasına neden olmuştur. Genel yönetim giderleri ve pazarlama giderlerinde de belirgin bir artış yaşanmıştır.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli FZLGY'nin gelecekteki büyüme potansiyeli, makroekonomik faktörlerin etkisi altında kalacaktır. Faiz oranlarındaki değişiklikler ve enflasyon oranlarının yüksekliği firmanın maliyetlerini artırabilir ve karlılığını etkileyebilir.

Önemli Noktalar

  • Toplam Varlıklar: Artmıştır.
  • Özkaynaklar: Artmıştır.
  • Nakit Akışı: Faaliyetlerden elde edilen nakit akışı azalmıştır.
  • Hasılat: Artmıştır ancak satışların maliyeti de yükselmiştir.
  • Brüt Kar: Dalgalanmaktadır.
  • Genel Yönetim Giderleri: Artmıştır.

Sonuç olarak, FZLGY'nin finansal sağlığı genel olarak olumlu bir seyir izlemekte olup bazı alanlarda dikkat edilmesi gereken noktalar bulunmaktadır. Firmanın büyüme potansiyeli makroekonomik faktörlerin etkisi altında kalabilir ve bu durum yatırımcılar için önemli bir değerlendirme kriteri olabilir.

Bu raporda sunulan bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamakta olup yalnızca analitik bir değerlendirme amacı taşımaktadır.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.