KUTPO logo

KUTPO Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. 20.05.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Firma: Kutpo

Genel Finansal Sağlık Kutpo'nun finansal sağlığı, son dönemde bazı dalgalanmalar göstermiştir. 2023 yılı boyunca firmanın toplam varlıkları ve özkaynaklarında artış gözlemlenmiştir. Ancak, net dönem karı ve nakit akışlarında belirgin azalışlar yaşanmıştır. Firmanın toplam yükümlülükleri de artış eğilimindedir.

Nakit Akışları Firmanın nakit akışlarına baktığımızda, faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının genel olarak pozitif olduğu görülmektedir. Ancak, yatırım ve finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarında dalgalanmalar mevcuttur. Özellikle, 2023 yılının ilk çeyreğinde net nakit artışı gözlenirken, sonraki dönemlerde bu durum durağanlaşmıştır.

Gelir Tablosu Özeti Kutpo'nun gelir tablosu incelendiğinde, brüt karın genellikle arttığı ancak net dönem karında düşüşler yaşandığı görülmektedir. Pazarlama ve genel yönetim giderleri sürekli olarak yüksek seviyelerde seyretmektedir. Finansman giderleri de önemli bir maliyet kalemi olmuştur.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli Makroekonomik faktörler (faiz oranları ve enflasyon) dikkate alındığında, firmanın büyüme potansiyeli üzerinde baskılar oluşabileceği öngörülmektedir. Yüksek enflasyon oranları ve faizler, firmanın maliyetlerini artırabilir ve karlılığını olumsuz etkileyebilir.

Önemli Noktalar

  • Toplam Varlıklar: Artış eğiliminde.
  • Toplam Özkaynaklar: Artmakta.
  • Net Dönem Karı: Azalış göstermekte.
  • Nakit Akışı: Dalgalanma mevcut.
  • Pazarlama Giderleri: Sürekli yüksek seviyede.
  • Finansman Giderleri: Önemli bir maliyet kalemi.

Sonuç Firmanın genel finansal sağlığı olumlu görünmekle birlikte bazı alanlarda dikkat edilmesi gereken noktalar bulunmaktadır. Nakit akışlarındaki dalgalanmalar ve net dönem karındaki azalışlar gelecekteki büyüme potansiyelini sınırlayabilir. Makroekonomik faktörlerin etkisi de göz önünde bulundurulmalıdır.

Bu raporda sunulan bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamakta olup yalnızca analitik değerlendirme amacıyla hazırlanmıştır.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.