DURDO logo

DURDO Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. 20.05.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Durdo Firması 2023 Yılı Finansal Değerlendirme Raporu

Genel Finansal Sağlık Durdo firması, 2023 yılı boyunca çeşitli dönemlerde finansal performansını değerlendirmiştir. Firmanın toplam varlıkları ve özkaynakları yıl boyunca artış göstermiştir. Ancak, yükümlülüklerdeki artış da dikkat çekicidir. Bu durum, firmanın borçlanma yoluyla büyümeye çalıştığını göstermektedir.

Nakit Akışları Firmanın nakit akışlarına baktığımızda, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının pozitif olduğu görülmektedir. Ancak, finansman ve yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit çıkışları nedeniyle net nakit azalışı yaşanmıştır. Özellikle kredi geri ödemeleri ve borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri arasındaki farklar bu durumu açıklamaktadır.

Gelir Tablosu Özeti Firmanın gelir tablosuna göre, hasılatta genel bir artış trendi gözlemlenmiştir. Ancak satışların maliyeti de aynı oranda artmış, bu da brüt kar marjının daralmasına neden olmuştur. Pazarlama ve genel yönetim giderlerindeki artışlar ise firmanın operasyonel maliyetlerinin yükseldiğini göstermektedir.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli Makroekonomik faktörler (faiz oranları ve enflasyon) dikkate alındığında, firmanın gelecekteki büyüme potansiyeli karmaşık bir tablo çizmektedir. Faiz oranlarının yüksek olması borçlanma maliyetlerini artırırken, enflasyonun yüksek seyretmesi de maliyetlerin kontrolünü zorlaştırmaktadır.

Dönemler Arası Finansal Göstergeler

  • Toplam Varlıklar: Yılın ilk yarısında durağanlık gösterirken ikinci yarıda belirgin bir artış yaşanmıştır.
  • Toplam Özkaynaklar: İlk çeyrekte düşüş yaşanmış ancak yılın ilerleyen dönemlerinde toparlanma gözlemlenmiştir.
  • Stoklar: Dönemler arası dalgalanmalar yaşamıştır.
  • Net Dönem Karı: İlk çeyrekte zarar edilmiş ancak sonraki dönemlerde kar elde edilmiştir.
  • Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışı: Genel olarak pozitif seyretmiş ancak dalgalanmalar mevcuttur.
  • Nakit ve Nakit Benzerleri: Yıl boyunca azalma eğilimindedir.

Sonuç Durdo firmasının finansal sağlığı genel olarak olumlu değerlendirilebilir; ancak bazı alanlarda dikkatli olunması gerekmektedir:

  1. Borçlanma seviyeleri kontrol altında tutulmalıdır.
  2. Operasyonel maliyetlerin etkin yönetimi önemlidir.
  3. Nakit akışı yönetimine daha fazla odaklanılmalıdır.

Bu rapor yalnızca analitik bir değerlendirme amacı taşımakta olup yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.