AYEN logo

AYEN Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

AYEN ENERJİ A.Ş. 20.05.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Firma Finansal Sağlık Raporu: Ayen

Genel Finansal Sağlık Ayen'in finansal sağlığına baktığımızda, firmanın varlıklarının ve özkaynaklarının yıllar içinde önemli ölçüde arttığını görüyoruz. 2022 yılında toplam varlıklar yaklaşık 9.6 milyar TL iken, 2023'ün ilk 12 ayında bu rakam yaklaşık 16.4 milyar TL'ye yükselmiştir. Bu artış, firmanın büyüme potansiyelini ve sağlam finansal yapısını göstermektedir.

Nakit Akışları Firmanın nakit akışlarına baktığımızda, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının negatif olduğunu görmekteyiz. Bu durum, firmanın operasyonlarından yeterli nakit yaratmakta zorlandığını işaret edebilir. Özellikle 2023'ün ilk 12 ayında işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışı -2.18 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları da negatif seyretmektedir. Firmanın kredi geri ödemeleri ve borçlanma işlemleri neticesinde finansman faaliyetlerinden elde ettiği net nakit çıkışı oldukça yüksek seviyededir.

Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları ise genellikle düşük seviyelerde kalmıştır, bu da firmanın yatırım harcamalarını dikkatli bir şekilde yönettiğini göstermektedir.

Gelir Tablosu Özeti Firmanın gelir tablosuna bakıldığında, satış gelirlerinin yıllık bazda önemli ölçüde arttığı görülmektedir. Ancak satışların maliyetleri de aynı oranda artmış olup brüt kar marjı üzerinde baskı yaratmaktadır.

Finansman giderleri ve genel yönetim giderleri de dikkate alındığında, firmanın esas faaliyet karı pozitif olmasına rağmen net dönem karının dalgalandığı gözlemlenmektedir. Örneğin, 2023'ün ilk 12 ayında net dönem karı yaklaşık 1.1 milyar TL iken, önceki yılın aynı döneminde bu rakam yaklaşık 1.6 milyar TL idi.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli Ayen'in gelecekteki büyüme potansiyeli değerlendirildiğinde, sektör dinamikleri ve makroekonomik faktörler önemli rol oynamaktadır. Elektrik gaz ve su sektöründe faaliyet gösteren firma için enerji talebindeki artışlar olumlu bir etki yaratabilirken; enflasyon oranları ve faiz oranlarındaki değişimler maliyetler üzerinde baskı oluşturabilir.

Firmanın toplam varlıklarının ve özkaynaklarının sürekli artması olumlu bir göstergedir ancak yüksek finansman giderleri ve negatif nakit akışları dikkatle izlenmelidir.

Sonuç Ayen'in finansal sağlığı genel olarak güçlü görünmekle birlikte bazı zorluklarla karşı karşıya olduğu açıktır:

  • Pozitif Yanlar: Toplam varlıklarda ve özkaynaklarda sürekli artış.
  • Negatif Yanlar: Negatif işletme nakit akışı ve yüksek finansman giderleri.
  • Dikkat Edilmesi Gerekenler: Makroekonomik faktörlerin etkisi (faiz oranları ve enflasyon).

Bu raporda sunulan bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamakta olup yalnızca analitik bir değerlendirme amacı taşımaktadır.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.