CELHA logo

CELHA Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. 20.05.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Firma Adı: Celha

Genel Finansal Sağlık Celha, imalat ve ana metal sanayi sektöründe faaliyet göstermektedir. Firmanın finansal sağlığı, son dönemlerde dalgalanmalar göstermiştir. 2023 yılı boyunca toplam varlıklar ve özkaynaklarda belirgin değişiklikler gözlemlenmiştir.

Nakit Akışları Firmanın nakit akışları incelendiğinde, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının genellikle negatif olduğu görülmektedir. Bu durum firmanın operasyonlarından yeterli nakit üretemediğini işaret etmektedir. Finansman faaliyetlerinden gelen nakit girişleri ise genellikle pozitif olup, borçlanma yoluyla finansman sağlandığını göstermektedir.

Gelir Tablosu Özeti Firmanın gelir tablosu verilerine göre, 2023 yılının ilk 12 ayında elde edilen hasılat önceki dönemlere göre artmıştır. Ancak satışların maliyetindeki artışlar nedeniyle brüt kârda önemli bir azalış yaşanmıştır. Ayrıca pazarlama ve genel yönetim giderlerinin yüksek olması net kârlılığı olumsuz etkilemiştir.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli Makroekonomik faktörler (faiz oranları ve enflasyon gibi) dikkate alındığında, firmanın gelecekteki büyüme potansiyeli belirsizlik taşımaktadır. Yüksek faiz oranları ve enflasyon baskısı altında firmanın maliyetlerini kontrol etmekte zorlanabileceği öngörülmektedir.

Dönemler Arası Finansal Göstergelerdeki Değişimler

  • Toplam Varlıklar: İlk 12 aylık dönemde toplam varlıklar artmış ancak çeyrek bazında dalgalanmalar göstermiştir.
  • Toplam Özkaynaklar: Yıllık bazda azalmıştır.
  • Stoklar: Çeyreklik bazda dalgalanma gösterse de yıllık bazda artmıştır.
  • Toplam Yükümlülükler: Yıllık bazda artmış olup çeyrekler arası durağan kalmıştır.
  • Net Dönem Kârı: İlk 12 aylık dönemde pozitif olsa da çeyrekler arası dalgalanma göstermiştir.
  • Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları: Genellikle negatif seyretmiş olup durağan kalmıştır.

Sonuç Celha'nın finansal sağlığı genel olarak zayıf görünmektedir. Firma operasyonlarından yeterli nakit üretememekte ve borçlanma yoluyla finansman sağlamaktadır. Makroekonomik koşulların etkisiyle gelecekteki büyüme potansiyeli belirsizdir. Firmanın maliyet kontrolünü artırması ve operasyonel verimliliği iyileştirmesi gerekmektedir.

Bu raporda sunulan bilgiler yatırım tavsiyesi niteliğinde olmayıp yalnızca analitik bir değerlendirme amacı taşımaktadır.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.