KLSYN logo

KLSYN Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş. 20.05.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

KLSYN Firması Yatırımcı Raporu

Genel Finansal Sağlık KLSYN firması, imalat ve orman ürünleri ile mobilya sektöründe faaliyet göstermektedir. Firmanın finansal sağlığı, son bilanço verilerine göre değerlendirildiğinde, toplam varlıklar ve özkaynaklarda belirgin bir artış gözlemlenmektedir. Ancak bu büyüme, aynı zamanda yükümlülüklerde de bir artışı beraberinde getirmiştir.

Nakit Akışları Firmanın nakit akışları incelendiğinde, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının negatif olduğu görülmektedir. Bu durum firmanın operasyonel maliyetlerinin yüksek olduğunu ve gelirlerin bu maliyetleri karşılamakta yetersiz kaldığını işaret etmektedir. Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarında da azalma yaşanmıştır. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları ise pozitif yönde seyretmiş ancak genel olarak firmanın dönem sonu nakit ve nakit benzerlerinde düşüş yaşanmıştır.

Gelir Tablosu Özeti Firmanın gelir tablosuna bakıldığında, hasılatın yıllık bazda önemli ölçüde arttığı görülmektedir. Ancak satışların maliyeti de yükselmiş olup, brüt kar marjında dalgalanmalar yaşanmıştır. Pazarlama ve genel yönetim giderlerinde artışlar gözlemlenmiştir ki bu da karlılığı olumsuz etkilemiştir.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli Makroekonomik faktörler (faiz oranları ve enflasyon gibi) dikkate alındığında, KLSYN'nin gelecekteki büyüme potansiyeli karmaşık bir tablo çizmektedir. Faiz oranlarındaki yüksek seviyeler borçlanma maliyetlerini artırırken, enflasyonun etkisiyle girdi maliyetlerinin de yükseldiği görülmektedir.

Dönemler Arası Değişimler

  • Toplam Varlıklar: Yıllık bazda artmış ancak çeyreklik bazda durağan kalmıştır.
  • Toplam Özkaynaklar: Yıllık bazda artmış ancak çeyreklik bazda durağan kalmıştır.
  • Stoklar: Yıllık bazda artmış ancak çeyreklik bazda durağan kalmıştır.
  • Toplam Yükümlülükler: Yıllık bazda artmış ancak çeyreklik bazda durağan kalmıştır.
  • Net Dönem Karı: Çeyrekten çeyreğe dalgalanmalar göstermiştir.
  • Nakit Akışları: İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarında azalış yaşanmıştır.

Sonuç KLSYN firmasının finansal sağlığı genel olarak olumlu görünmekle birlikte bazı alanlarda dikkat edilmesi gereken noktalar bulunmaktadır:

  1. Nakit akışlarının negatif olması operasyonel sürdürülebilirlik açısından risk oluşturabilir.
  2. Pazarlama ve genel yönetim giderlerinin kontrol altında tutulması gerekmektedir.
  3. Makroekonomik faktörlerin etkisiyle girdi maliyetlerinin yükselmesi karlılığı olumsuz etkileyebilir.

Bu rapor yalnızca analitik değerlendirme amacı taşımaktadır ve yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.