IHLGM logo

IHLGM Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş. 20.05.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Firma Raporu: İHLGM

Genel Finansal Sağlık

İHLGM'nin son dönem finansal verilerine bakıldığında, firmanın genel finansal sağlığında belirgin bir zayıflama gözlemlenmektedir. Firmanın toplam varlıkları ve özkaynakları 2023 yılı boyunca dalgalanmalar göstermiştir. Özellikle, toplam varlıklarda ve özkaynaklarda yılın ilk çeyreğinden itibaren azalışlar dikkat çekmektedir.

Nakit Akışları

Firmanın nakit akışlarına bakıldığında, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının sürekli olarak negatif olduğu görülmektedir. Bu durum firmanın operasyonel faaliyetlerinden yeterli nakit yaratamadığını göstermektedir. Ayrıca, finansman ve yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarında da azalışlar mevcuttur. Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri de yıl içinde önemli ölçüde azalmıştır.

Gelir Tablosu Özeti

Firmanın gelir tablosuna göre, 2023 yılı boyunca hasılatta dalgalanmalar yaşanmıştır. Ancak genel olarak brüt kar marjında bir düşüş trendi gözlemlenmiştir. Pazarlama ve genel yönetim giderlerinin yüksek olması net kar üzerinde olumsuz etki yaratmıştır. Net dönem karı ise sürekli olarak negatif seyretmiş olup, bu durum firmanın karlılık açısından zorlandığını göstermektedir.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli

Makroekonomik faktörler (faiz oranları ve enflasyon) dikkate alındığında, gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren İHLGM'nin gelecekteki büyüme potansiyeli belirsizlik taşımaktadır. Faiz oranlarının yüksek seyretmesi borçlanma maliyetlerini artırabilirken, enflasyonun etkisiyle maliyetlerin artması da karlılığı olumsuz yönde etkileyebilir.

Sonuç

İHLGM'nin finansal sağlığına dair yapılan değerlendirmede aşağıdaki önemli noktalar öne çıkmaktadır:

  • Toplam Varlıklar: Yıl boyunca dalgalanma göstermiştir.
  • Özkaynaklar: Azalma eğilimindedir.
  • Nakit Akışları: Sürekli negatif olup, dönem sonu nakit pozisyonunda ciddi düşüşler vardır.
  • Net Dönem Karı: Sürekli olarak negatiftir.
  • Brüt Kar Marjı: Dalgalanmakla birlikte genel olarak düşüş eğilimindedir.

Bu raporda sunulan bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamakta olup yalnızca analitik bir değerlendirme amacıyla hazırlanmıştır.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.