ARSAN logo

ARSAN Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 20.05.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Arsan Firması Finansal Değerlendirme Raporu

Genel Finansal Sağlık Arsan firmasının finansal sağlığı, 2023 yılı boyunca çeşitli dönemlerde incelenmiştir. Firmanın toplam varlıkları ve özkaynakları yıl içinde genel olarak artış göstermiştir. Ancak, bu artışlar bazı çeyreklerde durağan veya dalgalı bir seyir izlemiştir.

Nakit Akışları Firmanın nakit akışlarına baktığımızda, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının genel olarak pozitif olduğu görülmektedir. Yılın ilk çeyreğinde elde edilen nakit akışı düşük seviyelerdeyken, sonraki çeyreklerde önemli ölçüde artmıştır. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları ise genellikle negatif olmuştur, bu da firmanın borç geri ödemeleri ve diğer finansman giderleri nedeniyle nakit çıkışı yaşadığını göstermektedir.

Gelir Tablosu Özeti Firmanın gelir tablosuna bakıldığında, satışların maliyetinin yüksek olması nedeniyle brüt karın bazı dönemlerde negatif olduğu görülmektedir. Örneğin, 2023 yılının ilk çeyreğinde brüt kar zararla sonuçlanmışken, sonraki dönemlerde kısmen toparlanma gözlemlenmiştir. Genel yönetim giderleri ve pazarlama giderleri de firmanın karlılığını etkileyen diğer önemli faktörlerdir.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli Makroekonomik faktörler (faiz oranları ve enflasyon gibi) dikkate alındığında, Arsan firmasının büyüme potansiyeli üzerinde olumlu veya olumsuz etkiler yaratabilir. Faiz oranlarının yüksek olması borçlanma maliyetlerini artırırken; enflasyonun yüksek seyretmesi maliyetlerin yükselmesine neden olabilir.

Dönemler Arası Değişimler

  • Toplam Varlıklar: Yılın başından itibaren sürekli bir artış gözlemlenmiştir.
  • Toplam Özkaynaklar: Benzer şekilde sürekli bir artış trendi izlenmiştir.
  • Net Dönem Karı: İlk çeyrekte zarar edilmiş olsa da sonraki dönemlerde toparlanma sağlanmıştır.
  • Brüt Kar/Zarar: İlk çeyrekte zarar edilmesine rağmen ilerleyen dönemlerde düzelmeler olmuştur.

Sonuç Arsan firmasının finansal sağlığı genel olarak olumlu bir seyir izlemektedir. Toplam varlıklar ve özkaynaklarda görülen artışlar firmanın büyüme potansiyeline işaret etmektedir. Ancak brüt kar/zarar gibi bazı göstergelerde yaşanan dalgalanmalar dikkatle izlenmelidir. Nakit akışlarının pozitif olması firmanın likidite açısından güçlü olduğunu göstermektedir.

Bu raporda sunulan bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamakta olup yalnızca analitik değerlendirme amacıyla hazırlanmıştır.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.