KAPLM logo

KAPLM Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 20.05.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Firma Finansal Sağlık Raporu

Genel Finansal Sağlık Kaplm firmasının son bilanço verileri incelendiğinde, firmanın finansal sağlığında belirgin dalgalanmalar olduğu gözlemlenmektedir. Firmanın toplam varlıkları ve özkaynaklarında dönemler arası önemli değişiklikler yaşanmıştır. 2023 yılı boyunca toplam varlıklar ve özkaynaklarda genel bir azalma eğilimi görülmüştür. Bu durum, firmanın finansal yapısında bazı zorluklarla karşılaştığını göstermektedir.

Nakit Akışları Firmanın nakit akışlarına bakıldığında, faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının genellikle pozitif olduğu ancak yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit çıkışlarının yüksek olduğu dikkati çekmektedir. Bu durum, firmanın büyüme ve genişleme çabalarını sürdürdüğünü ancak bu süreçte önemli miktarda nakit harcadığını göstermektedir. Nakit ve nakit benzerlerinde ise net azalışlar yaşanmış olup, bu da firmanın likidite yönetiminde dikkatli olması gerektiğini işaret etmektedir.

Gelir Tablosu Özeti Firmanın gelir tablosuna bakıldığında, satışların maliyetinin yüksek olması nedeniyle brüt kar marjının daraldığı görülmektedir. Pazarlama ve genel yönetim giderlerinin de yüksek seviyelerde seyretmesi, net dönem karını olumsuz etkilemiştir. 2023 yılı boyunca net dönem karında sürekli bir düşüş yaşanmış olup, yılın son çeyreğinde zarar kaydedilmiştir.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli Makroekonomik faktörlerin (faiz oranları ve enflasyon gibi) etkisi altında kalan firma, gelecekteki büyüme potansiyelini sürdürebilmek için maliyet kontrolüne daha fazla odaklanmalıdır. Yüksek enflasyon oranları ve faiz oranları gibi dış faktörler, firmanın finansal performansını olumsuz yönde etkilemeye devam edebilir.

Sonuç Kaplm firmasının finansal sağlığına ilişkin değerlendirmeler aşağıdaki gibidir:

  • Toplam varlıklar ve özkaynaklarda dönemler arası dalgalanmalar gözlemlenmiştir.
  • Nakit akışlarında yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan yüksek çıkışlar dikkat çekicidir.
  • Gelir tablosunda brüt kar marjı daralmıştır ve net dönem karı sürekli olarak düşüş göstermiştir.
  • Makroekonomik faktörlerin etkisi altında olan firma, maliyet kontrolüne daha fazla önem vermelidir.

Bu raporda sunulan bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamakta olup yalnızca analitik bir değerlendirme amacıyla hazırlanmıştır.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.